Tworzenie dokumentu części i praca w trybie sekwencyjnym z wykorzystaniem szkicu

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4828 razy

Solid Edge umożliwia rysowanie w dwóch trybach:

Przełączenie się pomiędzy jednym trybem a drugim pokazane zostało na poniższym rysunku.

Solid Edge - przełączanie w tryb sekwencyjny
Rys. 1
Solid Edge - przełączanie w tryb sekwencyjny

Tryby te różnią się od siebie sposobem rysowania. Tryb synchroniczny jest nieco bardziej intuicyjny, natomiast sekwencyjny wymaga większego doświadczenia i wiedzy gdzie co jest, ale niekiedy daje większe możliwości.

W trybie sekwencyjnym stworzę szkic klikając na ikonkę podświetloną na wstążce poniższego rysunku.

Solid Edge - tworzenie pierwszego szkicu
Rys. 2
Solid Edge - tworzenie pierwszego szkicu

Po kliknięci przycisku szkicu pojawia się pasek, na którym między innymi znajduje się lista wyboru. Domyślnie wybrana pozycja to współpłaszczyzna, co oznacza, że aby rozpocząć szkicowanie konieczne jest wskazanie płaszczyzny, na której szkic zostanie umieszczony. W tej chwili dostępne są trzy płaszczyzny:

Po wyborze płaszczyzny rysowania należy przystąpić do utworzenia szkicu. W tym celu należy posłużyć się zestawem narzędzi znajdujących się na pasku wstążki Narzędzia główne → Rysuj. Są tam między innymi narzędzia do rysowania:

W trakcie rysowania warto też zwrócić uwagę na fakt, że istnieje możliwość tworzenia automatycznych powiązań oraz śledzenia punktów. Szkic wykonuje się z zachowaniem ogólnego kształtu tworzonego obiektu bez zachowania wymiarów, które później zostaną nadane za pomocą narzędzi do wymiarowania.

Solid Edge - narzędzie szkic - tryb rysowania
Rys. 3
Solid Edge - narzędzie szkic - tryb rysowania

Istotną rolę w tworzeniu szkicu odgrywają powiązania dostępne na pasku wstążki Narzędzia główne → Relacje:

Za pomocą narzędzi z paska narzędziowego Narzędzia główne → Wymiar można nadać i kontrolować wymiary elementów tworzonego szkicu. Wymiary wyświetlane w całości w kolorze czerwonym są wymiarami sterującymi, czyli takimi, które umożliwiają zmianę geometrii rysowanego szkicu. Wymiary wyświetlane w całości w kolorze niebieskim są wymiarami wynikowymi i nie wpływają na geometrię szkicowanego obiektu. Dany wymiar sterujący można zmienić klikając na jego napisie lewym przyciskiem myszy. Dwukrotne kliknięcie umożliwia tworzenie relacji jak w arkuszach kalkulacyjnych. Dany wymiar ma automatycznie przypisaną nazwę zmiennej i może być traktowany jako wynik obliczeń wykorzystujących inne zależne wymiary. Wymiar, który jest powiązany poprzez równanie z innymi wymiarami jest wyświetlany tak, że linie wymiarowe mają kolor czerwony a wartość wymiaru wyświetla się kolorem niebieskiem.

Solid Edge narzędzie szkic zmiana wymiaru
Rys. 4
Solid Edge narzędzie szkic - zmiana wymiaru

Po wykonaniu szkicu i jego uparametryzowaniu wystarczy kliknąć zielony przycisk Solid Edge - przycisk zamknięcia szkicu aby zamknąć szkic. To samo można zrobić klikając na wstążce w zakładce Narzędzia główne zielony przycisk Zamknij szkic.

Po zamknięciu szkicu możliwe jest jego otwarcie, wystarczy zaznaczyć go na liście znajdującej się w lewym górnym narożniku, co spowoduje wyświetlenie paska wyboru edycji zaznaczonego elementu (w tym przypadku szkicu).

Widok paska umożliwiającego edycję zaznaczonego elementu na liście Path finder-a
Rys. 5
Widok paska umożliwiającego edycję zaznaczonego elementu na liście Path finder-a