Solid Edge - podstawowa konfiguracja programu

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 6725 razy

W celu nauczenia się poprawnego poruszania się i posługiwania programem Solid Edge na podstawie informacji zawartych na podstronach tego działu, konieczne jest skonfigurowanie programu. W tym celu należy kliknąć ikonę Solid Edge-a znajdującą się w lewym górnym narożniku i w menu kliknąć przycisk Opcje Solid Edge tak, jak pokazane zostało to na poniższym rysunku.

Solid Edge - widok menu programu z przyciskiem Opcje Solid Edge
Rys. 1
Solid Edge - widok menu programu z przyciskiem Opcje Solid Edge

Po kliknięciu wcześniej wspomnianego przycisku oczom twym powinien ukazać się widok okna Opcje Solid Edge, w którym to dostępnych jest kilka zakładek. Ja pokrótce omówię tylko niektóre z nich. Pierwszą interesującą mnie zakładką jest zakładka Widoki, w której to powinny zostać wprowadzone ustawienia z poniższego rysunku. W moim przypadku w tej zakładce z domyślnych ustawień zmieniłem tylko w sekcji Wyświetlanie (widocznej w prawym górnym narożniku) opcję Wybór automatyczny i ustawienie Obsługi sprzętowej (zaawansowane).

Solid Edge - widok zakładki Widok okna Opcje Solid Edge
Rys. 2
Solid Edge - widok zakładki Widok okna Opcje Solid Edge

Kolejna zakładka Jednostki zawiera ustawienia dotyczące jednostek używanych w programie. Domyślne ustawienia w moim przypadku są jak najbardziej poprawne więc zostawiam tutaj wszystko domyślnie.

Solid Edge okno Opcje Solid Edge zakładka Jednostki
Rys. 3
Solid Edge okno Opcje Solid Edge zakładka Jednostki

W zakładce Pomoce z kolei ważne jest, aby zostały wprowadzone ustawienia z poniższego rysunku w celu zapewnienia takiego samego sposobu wyświetlania pasków z narzędziami powiązanymi z danym poleceniem programu.

Solid Edge - okno dialogowe Opcje Solid Edge zakładka Pomoce
Rys. 4
Solid Edge - okno dialogowe Opcje Solid Edge zakładka Pomoce
Propozycje książek