Solid Edge - operacja wycięcia normalnego

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4397 razy

Często w projektowaniu części występuje konieczność tworzenia wszelkiego rodzaju wycięć czy to przelotowych, czy na zadaną głębokość, które nie mają kształtu walcowego, lub konieczne jest ucięcie danego elementu zarysem liniowym, czy też krzywoliniowym. W takim przypadku z pomocą przychodzi operacja Wycięcie normalne. Przycisk tej operacji znajduje się na pasku wstążki Narzędzia główne w sekcji Bryły.

Solid Edge przycisk operacji wycięcia normalnego
Rys. 1
Solid Edge przycisk operacji wycięcia normalnego

Po kliknięciu powyższego przycisku pojawi się standardowy pasek narzędziowy umożliwiający wskazanie płaszczyzny wycięcia normalnego. Po wskazaniu płaszczyzny i wykonaniu szkicu zarysu wycięcia normalnego pasek narzędziowy tej operacji wyświetli się w trybie umożliwiającym wskazanie kierunku i sposobu przeprowadzenia operacji wycięcia.

Solid Edge pasek narzędziowy w trybie wyboru kierunku wycięcia
Rys. 2
Solid Edge - pasek narzędziowy w trybie wyboru kierunku wycięcia

Przyciski z powyższego rysunku umożliwiają kolejno:

Możliwe jest również przycięcie obiektu zarysem otwartym przechodzącym przez obiekt tak jak pokazane zostało to poniżej na przykładzie linii.

a)Solid Edge - szkic cięcia otwartym zarysemb)Solid Edge - przykład cięcia otwartym zarysem
Rys. 6
Solid Edge - szkic cięcia otwartym zarysem i operacja cięcia
Propozycje książek