Solid Edge - operacja zaokrąglania krawędzi obiektu

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3465 razy

Często podczas rysowania obiektów występuje konieczność stosowania zaokrągleń. Wiele obiektów z tworzyw sztucznych czy też odlewanych ma właśnie tak zaokrąglone krawędzie. W Solid Edge-u możliwe jest nadanie krawędziom obiektu bryłowego zaokrąglonego kształtu za pomocą operacji Zaokrąglenie dostępnej z poziomu zakładki Narzędzia główne w sekcji Bryły wstążki tego programu.

Solid Edge - przycisk zaokrąglenia krawędzi
Rys. 1
Solid Edge - przycisk zaokrąglenia krawędzi

Po kliknięciu przycisku operacji zaokrąglenia pojawi się pasek narzędziowy pokazany na poniższym rysunku.

Solid Edge - pasek narzędziowy operacji zaokrąglenia krawędzi
Rys. 2
Solid Edge - pasek narzędziowy operacji zaokrąglenia krawędzi

Pierwszy przycisk na pasku narzędziowym z powyższego rysunku wyświetla okno dialogowe Parametry zaokrąglenia.

Solid Edge - okno dialogowe Parametry zaokrąglenia
Rys. 3
Solid Edge - okno dialogowe Parametry zaokrąglenia

Z kolei lista rozwijana Wybierz umożliwia określenie sposobu zaznaczania krawędzi do zaokrąglania.

Solid Edge - opcje zaokrąglania krawędzi
Rys. 4
Solid Edge - opcje wyboru zaokrąglanych krawędzi

Przykład wyniku działania tej operacji można zobaczyć poniżej.

Solid Edge - przykład zaokrąglenia krawędzi obiektu bryłowego
Rys. 5
Solid Edge - przykład zaokrąglenia krawędzi obiektu bryłowego