Solid Edge - operacja tworzenia żebra

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2737 razy

Żebra stosowane są w elementach odlewanych i formowanych w celu wzmocnienia konstrukcji danego elementu. W Solid Edge-u istnieje operacja Źebro, która umożliwia tworzenie takich elementów. Przycisk wywołujący tą operację znajduje się na wstążce programu w zakładce Narzędzia główne w sekcji Brysła tak jak pokazane zostało to na poniższym rysunku.

Solid Edge - przycisk operacji żebro

Po wciśnięciu wyżej pokazanego przycisku powinien się pojawić pasek narzędziowy, który w początkowej fazie umożliwia jedynie wskazanie płaszczyzny, na której umieszczone zostanie żebro.

Solid Edge - pasek narzędziowy operacji wstawiania żebra
Rys. 2
Solid Edge - pasek narzędziowy operacji wstawiania żebra

Po wskazaniu płaszczyzny w trybie szkicu za pomocą linii można określić położenie żebra, które po zatwierdzeniu zostanie narysowane wzdłuż narysowanej linii lub zbioru linii.

Solid Edge - szkic dla elementu żebra
Rys. 3
Solid Edge - szkic dla elementu żebra

W kolejnym etapie program będzie pytał się o kierunek wyciągnięcia a pasek narzędziowy będzie wyglądał jak na poniższym rysunku.

Solid Edge - pasek narzędziowy w trybie określenia kierunku wyciągnięcia żebra
Rys. 4
Solid Edge - pasek narzędziowy w trybie określenia kierunku wyciągnięcia żebra
a)Solid Edge - tryb określenia kierunku wstawiania żebrab)Solid Edge - wynik utworzenia żebra
Rys. 3
Solid Edge: a) tryb określenia kierunku wstawienia żebra; b) efekt końcowy operacji wstawiania żebra