Solid Edge - tworzenie arkusza blachy w projekcie części blaszanej

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3063 razy

Po stworzeniu nowego dokumentu części blaszanej psm w Solid Edge-u możliwe jest wykonanie operacji Arkusz blachy dostępnej z poziomu zakładki Narzędzia główne w sekcji Część blaszana na wstążce programu.

Solid Edge - przycisk operacji arkusza blachy
Rys. 1
Solid Edge - przycisk operacji Aruksz blachy

Operację tą można wykorzystać również po utworzeniu już obiektu blaszanego w celu dodania materiału. W początkowej jednak fazie tworzenia program pyta się o płaszczyznę, na której arkusz blachy zostanie dodany lub umieszczony.

Solid Edge - pasek narzędziowy operacji akrusz blachy w trybie wskazania płaszczyzny
Rys. 2
Solid Edge - pasek narzędziowy operacji Akrusz blachy w trybie wskazania płaszczyzny

Po wybraniu płaszczyzny w klasyczny sposób przechodzi się do trybu szkicowania, gdzie należy utworzyć figurę płaską, która będzie reprezentowała upragniony arkusz blachy. Po zamknięciu szkicu program przechodzi do trybu, gdzie można określić grubość arkusza blachy oraz kierunek wyciągnięcia(dostępne, gdy tworzony arkusz blachy jest pierwszą operacją złożenia).

Solid Edge - operacja Arkusz blachy - tryb wskazania strony wyciągnięcia i grubości blachy
Rys. 3
Solid Edge - operacja Arkusz blachy - tryb wskazania strony wyciągnięcia i grubości blachy
Propozycje książek