Solid Edge - zagięcie

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2440 razy

Operacja Zagięcie w pewnym stopniu jest podobna do operacji Zagięcia profilowego omawianej na stronie Oprogramowanie → Solid Edge → Solid Edge - tworzenie zagięcia profilowego. Operacja ta jest aktywna dopiero gdy co najmniej jedna operacja została wykonana już wcześniej. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku operacji Zagięcie musi już istnieć obiekt, na którym owe zagięcie ma zostać zrealizowane. Przycisk tej operacji jest dostępny w zakładce Narzędzia główne w sekcji Część blaszana na wstążce programu Solid Edge.

Solid Edge - przycisk operacji Zagięcie
Rys. 1
Solid Edge - przycisk operacji Solid Edge

Działanie tego polecenia umożliwia wykonanie jedynie pojedynczego zagięcia, nie zaś jak w przypadku zagięcia profilowego wielu zagięć wzdłuż narysowanej krzywej. W tym poleceniu możliwe jest określenie warunków wymiarowania zagięcia w bardziej przystępnym stopniu niż w przypadku zagięcia profilowego. Można wybrać opcję wymiarowania szerokości i początkowego położenia krawędzi lub wymiarowania położenia zagięcia od krawędzi, na której zagięcie zostało umieszczone. Poniżej widoczny jest pasek narzędziowy dla tej operacji w początkowej fazie wyboru krawędzi zagięcia.

Solid Edge - pasek narzędziowy operacji zagięcia - tryb wskazania krawędzi
Rys. 2
Solid Edge - pasek narzędziowy operacji Zagięcie - tryb wskazania krawędzi. Trzy przyciski znajdujące się po prawej stronie umożliwiają ustawienie opcji:
  • Solid Edge - przycisk opcji zagięcia na zewnątrz zagięcia na zewnątrz - zagięcie i brzeg na zewnątrz profilu;
  • Solid Edge - przycisk opcji materiał na zewnątrzmateriału na zewnątrz - zagięcie na zewnątrz profilu;
  • Solid Edge - przycisk opcji materiał wewnątrzmateriału do wewnątrz - zagięcie po wewnętrznej stronie profilu"

Po wskazaniu krawędzi, na której zagięcie ma zostać umieszczone pasek narzędziowy nieco się zmienia odsłaniając niejako nowe możliwości i perspektywy, co tez i można zobaczyć na poniższym rysunku.

Solid Edge - pasek narzędziowy operacji zagięcia - tryb wyciągnięcia
Rys. 3
Solid Edge - pasek narzędziowy operacji Zagięcie - tryb wyciągnięcia.

Przyciski opcji wymiarowania zagięcia:

  • Solid Edge - zagięcie na pełną szerokość Zagięcie - pełna szerokość;
  • Solid Edge - zagięcie wyśrodkowane Zagięcie - wyśrodkowane - z wymiarowaniem szerokości zagięcia;
  • Solid Edge - zagięcie na końcu Zagięcie - na końcu - tworzy zagięcie na wybranym końcu krawędzi z wymiarem szerokości tegoż zagięcia;
  • Solid Edge - zagięcie z obu końców Zagięcie z obu końców - tworzy zagięcie wymiarowane od krawędzi obu końców zaznaczonej krawędzi;
  • Solid Edge - zagięcie od końca Zagięcie od końca - tworzy zagięcie z wymiarem położenia od wybranego końca krawędzi zagięcia i na obraną szerokość
  • Solid Edge - zagięcie wymiar zewnętrzny Zagięcie - wymiar wewnętrzny - wymiarowanie zagięcia od wewnątrz;
  • Solid Edge - zagięcie wymiar zewnętrznyZagięcie - wymiar zewnętrzny - wymiarowanie zagięcia do zewnątrz

Jak widać jest tutaj do wyboru do koloru całkiem sporo opcji, które umożliwiają kontrolowanie sposobu wymiarowania zagięcia profilowego. Możliwe jest również określenie kąta (domyślnie 90°) i długości zagięcia. Dodatkowo w zależności od wybranego trybu możliwe jest dodanie wymiarów szerokości i położenia krawędzi zagięcia od wybranego końca krawędzi, na której zagięcie się znajduje. Po utworzeniu zagięcia możliwe jest również podanie wymiarów kąta ścięcia z jednej i drugiej strony (jak pokazane zostało to na rysunku poniżej).

Solid Edge - pasek narzędziowy operacji zagięcie w trybie edycji dynamicznej
Rys. 4
Solid Edge - pasek narzędziowy operacji Zagięcie w trybie edycji dynamicznej
Propozycje książek
tytuł: AutoCAD 2023 PL. Pierwsze kroki autor: Andrzej Pikoń

Tytuł:

AutoCAD 2023 PL. Pierwsze kroki

Autor:

Andrzej Pikoń

tytuł: AutoCAD 2023 PL autor: Andrzej Pikoń

Tytuł:

AutoCAD 2023 PL

Autor:

Andrzej Pikoń

tytuł: SolidWorks 2022. Projektowanie maszyn i konstrukcji autor: Jerzy Domański

Tytuł:

SolidWorks 2022. Projektowanie maszyn i konstrukcji

Autor:

Jerzy Domański

tytuł: AutoCAD 2022 PL. Pierwsze kroki autor: Andrzej Pikoń

Tytuł:

AutoCAD 2022 PL. Pierwsze kroki

Autor:

Andrzej Pikoń

tytuł: Kompendium SolidWorks autor: Rafał Łabudek

Tytuł:

Kompendium SolidWorks

Autor:

Rafał Łabudek

tytuł: AutoCAD 2021 PL/EN/LT. Metodyka efektywnego projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D autor: Andrzej Jaskulski

Tytuł:

AutoCAD 2021 PL/EN/LT. Metodyka efektywnego projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D

Autor:

Andrzej Jaskulski

tytuł: AutoCAD 2021 PL. Pierwsze kroki autor: Andrzej Pikoń

Tytuł:

AutoCAD 2021 PL. Pierwsze kroki

Autor:

Andrzej Pikoń

tytuł: SolidWorks 2020. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady autor: Jerzy Domański

Tytuł:

SolidWorks 2020. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady

Autor:

Jerzy Domański

tytuł: SolidWorks Simulation 2020. Statyczna analiza wytrzymałościowa autor: Jerzy Domański

Tytuł:

SolidWorks Simulation 2020. Statyczna analiza wytrzymałościowa

Autor:

Jerzy Domański

tytuł: AutoCAD 2020 PL. Pierwsze kroki autor: Andrzej Pikoń

Tytuł:

AutoCAD 2020 PL. Pierwsze kroki

Autor:

Andrzej Pikoń

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona