Solid Edge - tworzenie wgłębień w części blaszanej

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2293 razy

W elementach blaszanych często tworzy się wgłębienia, które odgrywają ważną rolę w konstrukcji, na jaką taka część się składa. Czasami takie wgłębienie stanowi wzmocnienie, czasami podparcie jakiegoś elementu lub daje podstawę do zamocowania jakiejś części. Tak czy inaczej w Solid Edge-u można wykonywać różnego typu wgłębienia w pliku części blaszanej za pomocą polecenia Wgłębienie dostępnego z poziomu zakładki Narzędzia główne w sekcji Część blaszana na wstążce programu.

Solid Edge - przycisk operacji wgłębienie
Rys. 1
Solid Edge - przycisk operacji Wgłębienie

Po kliknięciu wcześniej wspomnianego przycisku operacji Wgłębienie oczom twym ukazać powinien się pasek narzędziowy z poniższego rysunku.

Solid Edge - pasek narzędziowy operacji wgłębienie w trybie wskazania współpłaszczyzny
Rys. 2
Solid Edge - pasek narzędziowy operacji Wgłębienie w trybie wskazania współpłaszczyzny

Klikając pierwszy przycisk na powyżej pokazanym pasku narzędziowym można dostać się do całkiem ciekawych opcji operacji Wgłębienia. Okno dialogowe tych opcji pokazane zostało na poniższym rysunku.

Solid Edge okno dialogowe Opcje wgłębienia
Rys. 3
Solid Edge okno dialogowe Opcje wgłębienia

Jak widać na powyższym rysunku dostępne są opcje określające kąt wgłębienia, promień zaokrąglenia oraz promienia matrycy.

Po zapoznaniu się z oknem dialogowym Opcje wgłębienia można kliknąć płaszczyznę, na której wgłębienie ma zostać umieszczone, by po chwili oddać się pracy nad wykonaniem szkicu zarysu wgłębienia blaszanego. Ważne jest, aby szkic ów był zamknięty.

Solid Edge - szkicowanie kształtu wgłębienia
Rys. 4
Solid Edge - szkicowanie kształtu wgłębienia

Gdy szkic jest już gotowy to wystarczy zatwierdzić go i przejść do trybu wyciągnięcia, który widoczny jest na poniższym rysunku.

Solid Edge - wgłębienie wysokość wgłębienia
Rys. 5
Solid Edge operacja Wgłębienie - tryb określenia wysokości (głębokości) wgłębienia.

Po zatwierdzeniu wysokości program przełącza się w tryb widoku dynamicznej modyfikacji właściwości utworzonego wgłębienia, który widoczny jest poniżej.

Solid Edge - wgłębienie - tryb edycji dynamicznej
Rys. 6
Solid Edge - wgłębienie - tryb edycji dynamicznej

Poniżej można zobaczyć przykładowy obiekt, w którym wykorzystywane są wgłębienia.

Przykład obiektu wyrenderowanego z pliku .asm obiektu zawierającego elementy składowe utworzone z wykorzystaniem operacji wyciągnięcia
Rys. 7
Przykład obiektu wyrenderowanego z pliku .asm zawierającego elementy składowe utworzone z wykorzystaniem operacji Wgłębienie
Propozycje książek