Solid Edge - operacja żaluzja

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2245 razy

Solid Edge umożliwia automatyczne tworzenie elementów powstałych w wyniku nacięcia z tłoczeniem lub zagięciem. Te elementy stosowane są niekiedy w częściach blaszanych tam, gdzie istnieje konieczność utworzenia kratki wentylacyjnej by elementy wewnątrz danego urządzenia miały szansę szybszego chłodzenia. Polecenie, które służy do tego celu nazywa się Żaluzja i znajduje się w dokumentach części blaszanej w zakładce Narzędzia główne w sekcji Część blaszana na wstążce programu Solid Edge.

Solid Edge - przycisk operacji Żaluzja
Rys. 1
Solid Edge - przycisk operacji Żaluzja

W pierwszym etapie należy zaznaczyć lico części blaszanej, na którym element żaluzji ma być utworzony. W tym trybie pasek narzędziowy operacji Żaluzja wygląda jak na poniższym rysunku.

Solid Edge - pasek narzędziowy w trybie wyboru lica dla operacji Żaluzja
Rys. 2
Solid Edge - pasek narzędziowy w trybie wyboru lica dla operacji Żaluzja

Po wybraniu lica przechodzi się do trybu szkicowania. W tym przypadku możliwe jest poprawne zamknięcie szkicu jedynie po narysowaniu pojedynczej linii prostej oznaczającej krawędź nacięcia tworzonego elementu operacji Żaluzja.

Solid Edge - szkic krawędzi nacięcia żaluzji
Rys. 3
Solid Edge - szkic krawędzi nacięcia żaluzji

Kolejny krok to określenie szerokości żaluzji, co też widoczne jest na poniższym rysunku.

Solid Edge - operacja żaluzja - tryb określenia szerokości i kierunku umieszczenia żaluzji
Rys. 4
Solid Edge - operacja Żaluzja - tryb określenia szerokości i kierunku umieszczenia żaluzji

W ostatnim kroku konieczne jest określenie wysokości tworzonego elementu. Warto nadmienić, że wartość ta musi być mniejsza od szerokości żaluzji.

Solid Edge operacja Żaluzja tryb określenia wysokości żaluzji
Rys. 5
Solid Edge operacja Żaluzja tryb określenia wysokości żaluzji

W trakcie tworzenia elementów za pomocą polecenia Żaluzja możliwe jest wyświetlenie okna dialogowego Opcje żaluzji, gdzie (jak widać na poniższym obrazku) można określić typ tworzonej żaluzji.

Solid Edge - okno dialogowe Opcje żaluzji
Rys. 6
Solid Edge - okno dialogowe Opcje żaluzji

W moim przypadku element utworzonej przeze mnie żaluzji wygląda jak na poniższym rysunku.

Solid Edge - wynik działania operacji Żaluzja
Rys. 7
Solid Edge - wynik działania operacji Żaluzja

Na koniec zamieszczam render jednego z obiektów, w którym zastosowałem dwa typy żaluzji: z zaokrąglonymi narożami i z prostymi wyciętymi narożami.

Render lokomotywy spalinowej SM03, której komponenty karoserii utworzone zostały z wykorzystaniem operacji Żaluzja
Rys. 8
Render lokomotywy spalinowej SM03, której komponenty karoserii utworzone zostały z wykorzystaniem operacji Żaluzja