Solid Edge - przykładowe rysunki złożeniowe

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 10863 razy

Rysunek złożeniowy profilu okiennego

Dość ciekawym w moim mniemaniu rysunkiem złożeniowym jest rysunek profilu okiennego, który składa się z kilku dość trudnych do zwymiarowania elementów.

Profil okna - złożenie
Rys. 1
Rysunek wycinka profilu okna narysowany w programie Solid Edge

Dla zrozumienia złożoności sytuacji warto też zerknąć na dwa najbardziej złożone elementy tego rysunku pokazane poniżej.

Profil okna - rama skrzydła
Rys. 2
Profil ramy skrzydła okna sparametryzowany całkowicie

I jeszcze rama.

Profil ramy okna narysowany w Solid Edge
Rys. 3
Profil ramy okna narysowany w Solid Edge

Rysunek złożeniowy lornetki

Poniżej zamieszczam kilka przykładowych ilustracji lornetki wojskowej narysowanej w Solid Edge-u.

Solid Edge - przykładowy rysunek złożeniowy (asm) lornetki wojskowej
Rys. 4
Solid Edge - przykład rysunku złożeniowego 3W lornetki wojskowej

Rysunek złożeniowy bez tabelki opisującej elementy składowe.

Solid Edge - rysunek złożeniowy bez tabelki opisującej elementy składowe
Rys. 5
Solid Edge - rysunek złożeniowy bez tabelki opisującej elementy składowe

Jak widać na powyższym rysunku lornetka ta składa się z elementów optycznych takich jak soczewki skupiające 14, 25, 26 oraz pryzmaty 6 wykorzystane tutaj w celu wydłużenia ogniskowej oraz obrócenia obrazu. Pryzmaty 6 mocowane są w korpusie za pomocą sprężyny płaskiej 7, która wchodzi w specjalnie wyfrezowane w korpusie 3 i 8 rowki. Sprężyna 7 ma specjalną podkładkę z tworzywa sztucznego stanowiącą amortyzację nacisku wywieranego przezeń na kruchy komponent, jakim jest pryzmat 6. Sam korpus 3 i 8 lornetki jest elementem odlewanym z twardego stopu aluminium (prawdopodobnie duraluminium) o złożonym kształcie, który wymuszony jest przez zadanie, jakie obiekt tego typu musi spełniać. Również dźwignie 22 i 23 są elementami odlewanymi. Obiekty te są po odlewaniu piaskowane a następnie poddawane częściowej obróbce mechanicznej na frezarce w celu wykonania płaszczyzn i otworów technicznych.

Render lornetki narysowanej w Solid Edge-u
Rys. 6
Rendery lornetki

Możliwe jest również wyrenderowanie widoku zaprojektowanego obiektu technicznego, co zaprezentowane zostało na poniższym rysunku.

Render przekroju lornetki narysowanej w Solid Edge-u
Rys. 7
Render przekroju lornetki

Projekt zblocza trójkrążkowego

Kolejny przykład złożeniowego rysunku tym razem zblocza trójkrążkowego można zobaczyć na poniższym rysunku.

Solid Edge - rysunek złożeniowy zblocza trójkrążkowego
Rys. 8
Solid Edge - rysunek złożeniowy zblocza trójkrążkowego

Poniżej natomiast zamieszczam złożeniowy rysunek 2W z podstawowymi wymiarami i tabelką części składowych.

Rysunek złożeniowy zblocza narysowanego w Solid Edge-u
Rys. 9
Rysunek złożeniowy zblocza narysowanego w Solid Edge-u

Poniżej natomiast można zobaczyć wykres wyniku obliczeń wykonanych metodą elementów skończonych MES. Na wykresie zaznaczone są kolorem przemieszczenia poszczególnych punktów siatki obiektu.

Wykres przemieszczeń punktów części konstrukcji zblocza pod obciążeniem 100000N
Rys. 10
Wykres przemieszczeń punktów części konstrukcji zblocza pod obciążeniem 100000N

Na koniec dwa rendery zblocza: w całości i w przekroju.

Solid Edge - render zblocza trójkrążkowegoSolid Edge - render zblocza trójkrążkowego w prekroju
Rys. 11
Solid Edge - render zblocza trójkrążkowego: całego i w przekroju

Lokomotywa SM03 - model 3W

Kolejny rysunek złożeniowy stworzony w Solid Edge-u to lokomotywa spalinowa SM03 zwana potocznie kaczuchą.

Rysunek 3W lokomotywy spalinowe SM03 narysowanej w Solid Edge-u
Rys. 12
Rysunek 3W lokomotywy spalinowe SM03 narysowanej w Solid Edge-u

Poniżej zaś zamieszczam poglądowy rysunek konturowy tejże lokomotywy.

Solid Edge - lokomotywa SM03 rysunek poglądowy
Rys. 13
Solid Edge - rysunek poglądowy lokomotywy SM03

Na koniec render tejże lokomotywy.

Render lokomotywy SM03 narysowanej w Solid Edge-u
Rys. 14
Render lokomotywy SM03 narysowanej w Solid Edge-u
Propozycje książek