C sharp - programik tworzący dokument Solid Edge-a .part i rysujący prosty kształt

Stronę tą wyświetlono już: 1627 razy

Program Solid Edge instaluje w systemie całą serię bibliotek, pod które można się podpiąć i zaprogramować coś ciekawego. Poniżej zamieszczam króciutki kawałek kodu napisanego w C#, którego jedynym celem jest narysowanie zarysu obiektu i wyciągnięcie jego. Cała operacja wykonuje się automatycznie a rysowany na potrzeby tego przykładu obiekt to zwykły prostopadłościan o wysokości 5mm i przekroju kwadrata o boku długości 30mm. Nie przynudzając dłużej oto kod tej jakże zawiłej aplikacji:

Listing 1
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6. using SolidEdgeFramework;
 7. using SolidEdgePart;
 8. using System.Runtime.InteropServices;
 9. using SolidEdgeConstants;
 10. namespace SE_drawing
 11. {
 12. class Program
 13. {
 14. static void addLine(SolidEdgeFrameworkSupport.Lines2d lines, double x1, double y1, double x2, double y2)
 15. {
 16. double k = 0.001;
 17. lines.AddBy2Points(x1 * k, y1 * k, x2 * k, y2 * k);
 18. }
 19. static void Main(string[] args)
 20. {
 21. SolidEdgeFramework.Application seApp = null;
 22. SolidEdgePart.PartDocument sePartDocument = null;
 23. try
 24. {
 25. seApp = Marshal.GetActiveObject("SolidEdge.Application") as SolidEdgeFramework.Application;
 26. sePartDocument = seApp.Documents.Add("SolidEdge.PartDocument");
 27. var profile = sePartDocument.ProfileSets.Add().Profiles.Add(sePartDocument.RefPlanes.Item(2));
 28. var lines = profile.Lines2d;
 29. addLine(lines, -30, -30, 30, -30);
 30. addLine(lines, 30, -30, 30, 30);
 31. addLine(lines, 30, 30, -30, 30);
 32. addLine(lines, -30, 30, -30, -30);
 33. var relations = profile.Relations2d;
 34. Console.WriteLine(lines.Count.ToString());
 35. for (int i = 1; i < lines.Count; i++)
 36. {
 37. relations.AddKeypoint(lines.Item(i), KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines.Item(i + 1), KeypointIndexConstants.igLineStart);
 38. }
 39. relations.AddKeypoint(lines.Item(lines.Count), KeypointIndexConstants.igLineEnd, lines.Item(1), KeypointIndexConstants.igLineStart);
 40. Object[] profileArray = new Object[1] { profile };
 41. sePartDocument.Models.AddFiniteExtrudedProtrusion(1, profileArray, SolidEdgePart.FeaturePropertyConstants.igSymmetric, 5.0 / 1000);
 42. profile.Visible = false;
 43. }
 44. catch(Exception e)
 45. {
 46. Console.WriteLine(e.Message);
 47. throw;
 48. }
 49. finally
 50. {
 51. seApp = null;
 52. sePartDocument = null;
 53. }
 54. }
 55. }
 56. }

Powyższy kawałek kodu narysuje prosty obiekt przestrzenny z poniższego rysunku.

C# rysowanie obiektu 3D
Rys. 1
C# rysowanie obiektu 3D w Solid Edge St8
Propozycje książek

Komentarze