Python - biblioteka PyTube i pobieranie filmów z YouTube

Stronę tą wyświetlono już: 3429 razy

Biblioteka PyTube umożliwia pobieranie informacji o filmie zamieszczonym pod podanym adresem, jego dostępnych do pobrania formatach a także pozwala na pobranie takiego filmu lub samej jego ścieżki dźwiękowej (jeżeli taka jest tylko dostępna). Instalacja tej bibliotek za pomocą PIP wygląda następująco:

pip install pytube

Pobranie pliku mp4 o najwyższej dostępnej rozdzielczości umożliwia następujący kawałek kodu:

Listing 1
  1. import pytube
  2. yt = pytube.YouTube( 'https://www.youtube.com/watch?v=5Wfsw_diczw' )
  3. yt.streams.filter(progressive=True, file_extension='mp4').order_by('resolution').desc().first().download()

Jak nie trudno się domyślić powyższy kod wyciąga wersję mp4 o najwyższej rozdzielczości i pobiera ją na dysk twardy komputera a dokładnie rzecz ujmując w miejsce lokalizacji pliku z kodem programu.

Możliwe jest również pobranie jedynie ścieżki dźwiękowej w następujący sposób:

Listing 2
  1. yt.streams.filter(only_audio=True).first().download()

Jest też możliwe wskazanie ścieżki do lokalizacji, gdzie plik ma zostać zapisany:

Listing 3
  1. yt.streams.filter(progressive=True, file_extension='mp4').order_by('resolution').desc().first().download("C:\\")

Wypisanie listy dostępnych rozdzielczości filmu dla danego formatu:

Listing 4
  1. yt.streams.filter(file_extension='mp4').all()
Strony powiązane
strony powiązane
  1. python-pytube.readthedocs.io/en/latest/ - dokumentacja omawianej biblioteki
  2. python-pytube.readthedocs.io/en/latest/user/quickstart.html - opis podstaw wykorzystania biblioteki pytube
Propozycje książek

Komentarze