Arduino Mega 2560 R3 - sterowanie diodami RGB adresowalnymi oraz oświetleniem ledowym w takt odtwarzanej muzyki

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5747 razy

Arduino umożliwia sterowanie adresowalnymi diodami RGB zasilanymi napięciem 5V. Pojedyncza dioda tego typu zawiera w swoim wnętrzu trzy diody świecące kolorem: niebieskim, zielonym i czerwonym. Odpowiednie zmieszanie tych kolorów umożliwia uzyskanie dowolnego koloru. Ja wykorzystałem diady jako wyświetlacz natężenia dźwięku dotwarzanej muzyki. Dodatkowo za pośrednictwem odpowiedniego modułu z przekaźnikami utworzyłem sterowanie żarówkami ledowymi zasilanymi napięciem 220V o mocy 5W każda. Każda z żarówek dostarcza 400lm tak więc łącznie wszystkie żarówki dają 3200 lm. Poniżej zamieszczam filmik działającej lampki sterowanej moim komputerem za pośrednictwem portu USB.

Schemat połączenia całego układu można zobaczyć na poniższym rysunku schematycznym.

Schemat połączenia układu oświetlenia
Rys. 1
Schemat połączenia układu oświetlenia, na który składają się:
 • moduł Arduino MEGA 2560;
 • moduł diod programowalnych RGB 8x8;
 • moduł ośmiokanałowych przekaźników półprzewodnikowych o maksymalnym prądzie obciążenia 2A i napięciu 240V;
 • osiem żarówek LED o strumieniu świetlnym 400lm
Źródło:
Grafika stworzona przez autora strony w programie Inkscape.

Opis połączeń znajdujących się w module programowalnych diod RGB 8x8 można zobaczyć na poniższej ilustracji.

Moduł LED 8x8 RGB
Rys. 2
Ilustracja modułu programowalnych diod RGB 8x8.
Źródło:
Grafika stworzona przez autora strony w programie Inkscape.

Opis podstawowych elementów modułu z ośmioma półprzewodnikowymi przekaźnikami jest dostępny pod poniższym rysunku.

Rysunek płytki z ośmioma przekaźnikami SSL
Rys. 3
Płytka modułu z ośmioma przekaźnikami SSL, gdzie:
 • A - piny męskie do podłączenia zasilania (A1) i sterowania A2;
 • B - styki śrubowe do podłączenia zasilania (B1) i sterowania (B2);
 • 1 - przekaźnik półprzewodnikowy, gdzie napięcie sterujące to 5V DC a sterowane to maksimum 240V i 2A;
 • 2 - bezpiecznik 4A;
 • 3 - dioda sygnalizująca załączenie przekaźnika;
 • DC+ - dodatnie napięcie zasilania 5V;
 • DC- - ujemne napięcie zasilania 5V;
 • ch1 - ch8 - podłączenie sterowania przekaźnikiem;
Źródło:
Grafika stworzona przez autora strony w programie Inkscape.