Rezystancja

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2173 razy

Każdy rzeczywisty element obwodu elektrycznego charakteryzuje się oporem, jaki tenże element stawia prądowi. Podczas przepływu prądu przez zamknięty obwód elektryczny różnica potencjałów musi się zerować, a więc energia elektryczna musi zostać zużyta. W obwodach elektrycznych wyróżnia się elementy, które charakteryzują się praktycznie liniową rezystancją, jednakże istnieją takie elementy układów elektronicznych, których rezystancja nie może być w sposób liniowy opisana. Znajomość podstawowych praw związanych z rezystancją i jej obliczaniem pozwala na określenie rozkładu napięcia i natężenia prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym z tego też względu w tym dziale omówione zostaną podstawowe pojęcia związane z rezystancją.