Prawo Ohma

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2718 razy

Zgodnie z prawem Ohma rezystancja liniowa elementu obwodu elektrycznego jest wprost proporcjonalna do napięcia U a odwrotnie proporcjonalna do natężenia prądu I płynącego przez dany element obwodu elektrycznego, co wyraża się następującym wzorem:

Prawo Ohma: Rezystancja to stosunek napięcia do natężenia prądu [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

R=\frac{U}{I}\,\left[\frac{V}{A}\right]

Zakładając, że napięcie przepływające przez układ I jest stałe i wynosi 1 [A] a napięcie U zmienia się w zakresie od 0 do 10 [V] wtedy to rezystancja układu rośnie liniowo zgodnie z poniższym wykresem.

R [Om]R [Om]U [V]012345678910012345678910R(U, I = 1[A]) = U / I
Rys. 1
Wykresy funkcji zależności rezystancji R od zmiennego napięcia prądu U i stałego natężenia I.
Źródło:
Wykres wygenerowany przez skrypt PHP autora strony opisany na stronie Programowanie → Skrypty PHP → Skrypt PHP generujący wykres funkcji 2W

Wnioski z powyższego wykresu są takie, że gdy przez układ płynie prąd o większym napięciu to rezystancja R układu rośnie zakładając, że natężenie prądu pozostaje takie samo.

W przypadku, gdy napięcie U jest stałe i wynosi dla przykładu 1 V zaś natężenie I zmienia się w zakresie od 0,5 do 10 [A] to rezystancja układu maleje w sposób nieliniowy co widoczne jest na poniższym wykresie.

R [Om]R [Om]I [A]0.20.40.60.811.21.41.61.8212345678910R(U = 1 [V], I) = U / I
Rys. 2
Wykresy funkcji zależności rezystancji R od stałego napięcia U i zmiennego natężenia I.
Źródło:
Wykres wygenerowany przez skrypt PHP autora strony opisany na stronie Programowanie → Skrypty PHP → Skrypt PHP generujący wykres funkcji 2W

W rzeczywistości układy elektryczne powinny utrzymywać stałą wartość rezystancji niezależnie od napięcia przepływającego przez nie. W takim przypadku poniższy wykres pokazuje zależność natężenia prądu I od napięcia U i rezystancji R danego układu.

R [Om], I [A]R [Om], I [A]I [A]012345678910012345678910R = U / I = 1 [Om]I(U, R) = U / R [A]
Rys. 3
Wykresy funkcji zależności natężenia I od zmiennego napięcia U i stałej rezystancji R = 1 [Ω].
Źródło:
Wykres wygenerowany przez skrypt PHP autora strony opisany na stronie Programowanie → Skrypty PHP → Skrypt PHP generujący wykres funkcji 2W