Rezystancja zastępcza układów złożonych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3353 razy

Często w układach elektronicznych konieczne jest wyznaczenie rezystancji zastępczej układów mieszanych. Prosty przykład takiego układu pokazany został na poniższym rysunku, gdzie kolejno trzeba obliczyć z wykorzystaniem wzorów [1] z strony Elektrotechnika → Rezystancja → Rezystancja zastępcza w układach połączonych szeregowo oraz [2] z strony Elektrotechnika → Rezystancja → Rezystancja zastępcza w układach połączonych równolegle.

a)Przykład układu mieszanego połączenia rezystorówb)Oznaczenie rezystancji zastępczych, które należy kolejno obliczyć
Rys. 1
Przykład mieszanego połączenia elementów układu: a) przykład układu; b) układ z oznaczeniem kolejnych rezystancji zastępczych RZ1 i RZ2

W celu obliczenia rezystancji zastępczej RZ2 całego układu konieczne jest najpierw obliczenie rezystancji zastępczej RZ1:

R_Z1 = 1 / (1 / R_2 + 1 / R_3) = R_2 * R_3 / (R_2 + R_3) [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

R_{Z1}=\frac{1}{\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}}=\frac{R_2\cdot R_3}{R_2 + R_3}

Rezystancja zastępcza RZ2 całego układu będzie więc równa:

R_Z2 = R_Z1 + R_1 = R_1+  R_2 * R_3 / (R_2 + R_3) [2]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

R_{Z2}=R_1+R_{Z1}=R_1+\frac{R_2\cdot R_3}{R_2 + R_3}