VirtualBox

Stronę tą wyświetlono już: 2347 razy

VirtualBox jest programem umożliwiającym instalację systemów operacyjnych na tak zwanej maszynie wirtualnej. Takie rozwiązanie umożliwia pracę na kilku różnych systemach pod kontrolą jednego głównego systemu. Przydatność takiego rozwiązania to:

  • możliwość testowania aplikacji zainfekowanych wirusem w kontrolowanych odizolowanych warunkach;
  • możliwość testowania podatności systemu na ataki;
  • możliwość tworzenia aplikacji cross-platformowych;
  • możliwość tworzenia nagrania procesu instalacji danego systemu operacyjnego

VirtualBox pozwala więc na pracę z wieloma systemami pod kontrolą jednego głównego systemu operacyjnego. Strona domowa tego oprogramowania to: virtualbox.org.

Widok okna programu VirtualBox
Rys. 1
Widok okna głównego programu VirtualBox
Strony powiązane
strony powiązane
  1. virtualbox.org - strona domowa programu VirtualBox

Komentarze