VirtualBox - połączenie zdalne przez SSH

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4932 razy

Często przy pracy na wirtualnej maszynie konieczne jest przesyłanie danych z jednego urządzenia do drugiego. Taką możliwość daje połączenie SSH. W celu użycia tego protokołu konieczne będzie zainstalowanie odpowiedniego pakietu, zanim jednak to nastąpi warto wykonać następujące polecenia:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

a dopiero potem można zainstalować odpowiedni pakiet np. tak:

sudo apt-get install ssh

Po zakończeniu instalacji możliwe będzie połączenie się z poziomu konsoli z innym komputerem poprzez szyfrowane łącze SSH np w taki oto sposób:

ssh user_name@192.168.1.24

Oczywiście w miejsce user_name należy podać nazwę użytkownika, dalej adres IP lub nazwę hosta. Przy pierwszym połączeniu program powiadomi, że nie można było ustawić identyfikacji hosta więc konieczne jest utworzenie klucza i w związku z tym czy życzysz sobie, aby program zapamiętał te ustawienia. Ja oczywiście wpisałem yes w celu potwierdzenia. W kolejnym etapie należy podać hasło użytkownika by po chwili cieszyć się możliwością wykonywania operacji zdalnie na komputerze zewnętrznym. Niestety ssh nie daje możliwości przesyłu danych z/do warto więc zaopatrzyć się w dodatkowy program, który to umożliwia doinstalowując go w następujący sposób:

sudo apt-get install mc

Midnight Commander (bo tak się nazywa ten jakże przydatny programik) umożliwia w systemach Linux przeglądanie folderów, wykonywanie na nich operacji kopiowania, usuwania, tworzenia plików itd. itp. a także (ca najważniejsze w tym przypadku) pozwala na ustanowienie połączenia szyfrowanego SFTP i przesyłanie danych z jednego komputera na drugi. W takim razie, wyłażę czym prędzej z wcześniej utworzonego połączenia poleceniem:

exit

by po chwili oddać się niezmiernej przyjemności instalacji Midnight Commander-a:

sudo apt-get install mc

Okazało się, że u mnie Midnight Commander był już zainstalowany, więc czym prędzej uruchamiam go:

sudo mc

Jak widać, do ustanowienia połączenia szyfrowanego potrzebuję uprawnień administratora.

W celu utworzenia połączenia szyfrowanego należy wcisnąć przycisk F9 a następnie za pomocą strałek zaznaczyć pozycję Left→SFTP link... (można to zrobić również za pomocą myszki).

VirtualBox - Midnight Comander - otwieranie połączenia szyfrowanego
Rys. 1
Midnight Comander - otwieranie połączenia szyfrowanego

Po zatwierdzeniu pojawi się okno, w którym należy podać nazwę użytkownika i adres ip.

Midnight Commander - okno wprowadzenia nazwy użytkownika i adresu ip dla połączenia SFTP
Rys. 2
Midnight Commander - okno wprowadzenia nazwy użytkownika i adresu ip dla połączenia SFTP

Następnie program poprosi grzecznie o hasło użytkownika.

Midnight Commander - okno do wprowadzenia hasła użytkownika
Rys. 3
Midnight Commander - okno do wprowadzenia hasła użytkownika

Po poprawnym połączeniu i zalogowaniu się możliwe będzie przeglądanie plików i folderów na zdalnej maszynie jak również ich kopiowanie z/do poprzez zaznaczenie i wciśnięcie skrutu klawiaturowego F5.

Pod Windowsem nie ma możliwości instalacji Midnight Commandera, ale można z powodzeniem zainstalować niekomercyjny program Putty z strony putty.org. Niestety program ten umożliwia jedynie zdalne połączenie z maszyną ponieważ do połączenia dwukierunkowego musi być zainstalowany serwer SSH.

Strony powiązane
strony powiązane
  1. midnight-commander.org - strona źródłowa programu Midnight Commander
  2. www.putty.org - strona źródłowa programu Putty
  3. www.putty.org - strona źródłowa programu Putty