VirtualBox - współdzielenie folderów

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5503 razy

Współdzielenie folderów z zainstalowanej na wirtualnej maszynie dystrybucji Linuxa może wymagać (choć nie koniecznie) uprzedniej instalacji konta gościa oraz kilku innych pakietów z nim powiązanych. Niektóre jednak wersje systemu Linux tego nie wymagają. Najpierw w systemie wirtualnej maszyny należy wykonać następujące kroki:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

aby można było przejść do instalacji konta gościa. Z poziomu menu wirtualnej maszyny należy kliknąć pozycję Urządzenia→Zamontuj obraz płyty z dodatkami gościa... a następnie z zainstalowanej płyty skopiować i uruchomić z prawami administratora plik VBoxLinuxAdditions.run w następujący sposób:

sudo ./VBoxLinuxAdditions.run

W trakcie instalacji może być konieczne zatwierdzenie kontynuacji instalacji. Ten proces instalacji konta gościa jest poprawny dla Linux-a ArhiX 17.1 x32. Natomiast na Debian-ie czy też Ubuntu przed instalacją obrazu płyty konieczne jest jeszcze doinstalowanie paczek:

sudo apt-get install build-essential module-assistant

Po wszystkich tych jakże nużących operacjach w celu ustawienia współdzielenia folderu należy w systemie operacyjnym komputera utworzyć folder a następnie w VirtualBox-ie w oknie dialogowym Ustawienia w zakładce Udostępniane foldery dodać ścieżkę do folderu współdzielonego (tak jak pokazane zostało to na poniższym rysunku).

W niektórych przypadkach po instalacji konta gościa konieczne jest zresetowanie systemu.

VirtualBox - okno dialogowe Ustawienia - zakładka Udostępniane foldery
Rys. 1
VirtualBox - okno dialogowe Ustawienia - zakładka Udostępniane foldery

Najtrudniejsze zostało na koniec, czyli montowanie folderu współdzielonego pod Linux-em:

mkdir share_folder
sudo mount -t vboxsf share_folder ./share_folder

Po tej operacji można dla testów utworzyć sobie prosty plik tekstowy wewnątrz współdzielonego folderu, by przekonać się, że wszystko działa jak należy:

cd share_folder
touch file.txt