Math - wstawianie liter greckiego alfabetu

Stronę tą wyświetlono już: 868 razy

Cóż to byłby za program do pisania formuł matematycznych gdyby nie można w nim było wstawiać liter alfabetu greckiego, a można to robić dwojako: wpisując ręcznie odpowiednie słowo kluczowe dla danej litery lub używając okna symbole, które można otworzyć klikając w menu Narzędzia->Katalog. Przycisk otwierający okno Symbole można również znaleźć na pasku narzędziowym przycisk wyświetlający okno Symbole u góry programu.

Okno Symbole programu Math pakietu LibreOffice
Rys. 1
Okno Symbole programu Math pakietu LibreOffice:
  1. Symbole greckie - z kursywą;
  2. Symbole greckie - zwykłe;
  3. Inne znaki specjalne

Ręczne wpisywanie poszczególnych liter alfabetu greckiego:

Α, α - %ALFA, %alfa Β, β - %BETA, %beta Γ, γ - %GAMMA, %gamma Δ, δ - %DELTA, %delta Ε, ε - %EPSILON, %epsilon Ζ, ζ - %DZETA, %dzeta Η, η - %ETA, %eta Θ, θ - %TETA, %teta Ι, ι - %JOTA, %jota Κ, κ - %KAPPA, %kappa Λ, λ - %LAMBDA, %lambda Μ, μ - %MI, %mi &Ni;, - %NI, %ni Ξ, ξ - %KSI, %ksi Ο, ο - %OMIKRON, %omikron Π, π - %PI, %pi ρ, ρ - %RO, %ro Σ, σ - %SIGMA, %sigma Τ, τ - %TAU, %tau Υ, υ - %YPSILON, %ypsilon Φ, φ - %FI, %Fi Χ, χ - %ICHI, %ichi Ψ, ψ - %PSI, %psi Ω, ω - %OMEGA, %omega

Komentarze