Błąd bezwzględny

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3206 razy

Błąd bezwzględny pomiaru, który jest równy różnicy pomiędzy zmierzoną wartością x a rzeczywistą wielkością pomiaru x0.

Delta x=x-x_{0} [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

\Delta x=x-x_{0}

Określenie rzeczywistej wartości pomiaru jest ograniczone i zazwyczaj mierzone za pomocą przyrządu wzorcowego, charakteryzującego się znacznie większą dokładnością pomiaru, możliwe jest też skorzystanie z dokładnych wzorców danej wielkości fizycznej takich jak np. płytki Johanssona, które również są obarczone określoną tolerancją błędu.