Pętla while i until w BASH-u

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 11493 razy

Konstrukcja pętli while w BASH-u

Pętla while wykonuje się dopóki podany warunek będzie spełniony, oto przykład użycia tejże pętli:

DAY=0 while [ "$DAY" -lt 1 ] || [ "$DAY" -gt 7 ] do echo "Podaj numer dnia tygodnia: "; read DAY case $DAY in 1) echo "poniedziałek";; 2) echo "wtorek";; 3) echo "środa";; 4) echo "czwartek";; 5) echo "piątek";; 6) echo "sobota";; 7) echo "niedziela";; *) echo "niepoprawna wartość";; esac done

Przykład wykonania powyższego kodu:

Podaj numer dnia tygodnia:
9
niepoprawna wartość
Podaj numer dnia tygodnia:
0
niepoprawna wartość
Podaj numer dnia tygodnia:
1
poniedziałek

Konstrukcja pętli until w BASH-u

Pętla until wykonuje się do momentu spełnienia podanego warunku. Oto przykład jej użycia:

DAY=0 until [ "$DAY" -gt 0 ] && [ "$DAY" -lt 8 ] do echo "Podaj numer dnia tygodnia: "; read DAY case $DAY in 1) echo "poniedziałek";; 2) echo "wtorek";; 3) echo "środa";; 4) echo "czwartek";; 5) echo "piątek";; 6) echo "sobota";; 7) echo "niedziela";; *) echo "niepoprawna wartość";; esac done

Przerywanie działania pętli

Za pomocą break można w dowolnym miejscu pętli przerwać jej działanie, natomiast za pomocą continue przerwać wykonywanie kodu bieżącego bloku instrukcji i przejść do następnego wykonania pętli.