Pętla while i until w BASH-u

Stronę tą wyświetlono już: 9334 razy

Konstrukcja pętli while w BASH-u

Pętla while wykonuje się dopóki podany warunek będzie spełniony, oto przykład użycia tejże pętli:

Listing 1
 1. DAY=0
 2. while [ "$DAY" -lt 1 ] || [ "$DAY" -gt 7 ]
 3. do
 4. echo "Podaj numer dnia tygodnia: ";
 5. read DAY
 6. case $DAY in
 7. 1)
 8. echo "poniedziałek";;
 9. 2)
 10. echo "wtorek";;
 11. 3)
 12. echo "środa";;
 13. 4)
 14. echo "czwartek";;
 15. 5)
 16. echo "piątek";;
 17. 6)
 18. echo "sobota";;
 19. 7)
 20. echo "niedziela";;
 21. *)
 22. echo "niepoprawna wartość";;
 23. esac
 24. done

Przykład wykonania powyższego kodu:

Podaj numer dnia tygodnia:
9
niepoprawna wartość
Podaj numer dnia tygodnia:
0
niepoprawna wartość
Podaj numer dnia tygodnia:
1
poniedziałek

Konstrukcja pętli until w BASH-u

Pętla until wykonuje się do momentu spełnienia podanego warunku. Oto przykład jej użycia:

Listing 2
 1. DAY=0
 2. until [ "$DAY" -gt 0 ] && [ "$DAY" -lt 8 ]
 3. do
 4. echo "Podaj numer dnia tygodnia: ";
 5. read DAY
 6. case $DAY in
 7. 1)
 8. echo "poniedziałek";;
 9. 2)
 10. echo "wtorek";;
 11. 3)
 12. echo "środa";;
 13. 4)
 14. echo "czwartek";;
 15. 5)
 16. echo "piątek";;
 17. 6)
 18. echo "sobota";;
 19. 7)
 20. echo "niedziela";;
 21. *)
 22. echo "niepoprawna wartość";;
 23. esac
 24. done

Przerywanie działania pętli

Za pomocą break można w dowolnym miejscu pętli przerwać jej działanie, natomiast za pomocą continue przerwać wykonywanie kodu bieżącego bloku instrukcji i przejść do następnego wykonania pętli.

Komentarze