BASH - skrypt umożliwiający konwersję plików wideo do formatu mp3

Stronę tą wyświetlono już: 1339 razy

Z własnej potrzeby postanowiłem stworzyć mały skrypt BASH, który wykorzystując doinstalowany w systemie Linux pakiet ffmpeg umożliwia automatyczne przetworzenie plików wideo do formatu mp3. Kod programu wygląda następująco:

Listing 1
 1. haveExtension () # ta funkcja zwraca położenie pierwszego napotkanego znaku kropki (licząc od tyłu), jeżeli nie znajdzie takiego znaku to wyświetla -1
 2. {
 3. for (( i=$((${#1}-1)); i>-1; i--)) # od rozmiaru tekstu do -1 wykonuj
 4. do
 5. if [ "${1:$i:1}" = '.' ] # jeżeli na podanej pozycji jest szukany znak kropki to
 6. then
 7. echo $i; # wyświetlaj jej położenie
 8. return; # i koniec funkcji będzie
 9. fi
 10. done
 11. echo -1; # a jak nie zwróć -1
 12. }
 13. getFileName ()
 14. {
 15. filename=$(basename "$1");
 16. extPos=$(haveExtension "$filename");
 17. echo ${filename:0:$extPos};
 18. }
 19. convToMp3 ()
 20. {
 21. for i in $1
 22. do
 23. echo "$i";
 24. FILENAME=$(getFileName "$i");
 25. echo "$FILENAME";
 26. if [ -f "$FILENAME.mp3" ]
 27. then
 28. echo "file already exist";
 29. else
 30. ffmpeg -i "./$i" -f mp3 -ab 192000 -vn "$FILENAME.mp3";
 31. fi
 32. done
 33. }
 34. convToMp3 "*.mp4";
 35. convToMp3 "*.flv";
 36. convToMp3 "*.webm";
 37. convToMp3 "*.mpeg";

Po zapisani skryptu w pliku o nazwie con.sh uruchomienie jego z bieżącej lokalizacji wygląda następująco:

bash ./con.sh

Komentarze