BASIC - skorowidz funkcji operujących na tekście

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2193 razy

W Libre Office Basic tekst zapisywany jest w zmiennych typu String deklarowanych w następujący sposób:

Dim nazwa_zmiennej as string

Dostępne są następujące funkcje operujące na tekście:

Len( tekst as string)

Jest to funkcja zwracająca liczbę znaków zawartych w zmiennej tekst

Mid(tekst as string, poczatek as integer, dlugosc as integer)

Funkcja zwraca wycięty z wnętrza zmiennej tekst fragment tekstu zaczynającego się od miejsca wskazanego przez zmienną początek (indeksowanie od 1) o długości równej zmiennej długość.

Przykład:

Mid( "tekst do przycięcia", 7, 2)

Powyższy kod zwróci wartość do.

Left(tekst as string, dlugosc as integer)

Zwraca wycięty fragment tekstu z zmiennej tekst o długości równej zmiennej dlugosc liczonej od lewej strony tekstu.

Przykład:

Left( "tekst do przycięcia", 5)

Powyższy kod zwróci wartość: tekst

Right(tekst as string, dlugosc as integer)

Zwraca wycięty fragment tekstu z zmiennej tekst o długości równej zmiennej dlugosc liczonej od prawej strony tekstu.

Przykład:

Right( "tekst do przycięcia", 10)

Powyższy kod zwróci wartość: przycięcia

Chr(ascii as integer)

Zwraca znak jako zmienną typu String odpowiadający kodowi ASCII dla ośmiobitowych znaków tekstowych.

Przykłady:

Chr(9)

Powyższy kod zwróci wartość a

Chr(-1)

Zwraca błąd, bo kod ASCII zawiera znaki o wartościach kodu od 0 do 255.

Chr(256)

Również błąd, bo wykracza poza zakres kodu ASCII

Asc(znak as string)

Funkcja zwraca kod pierwszego znaku, jaki zawiera zmienna znak jako zmienną typu Integer zawierającą kod ASCII tejże zmiennej. Jeżeli długość zmiennej znak jest równa zero, to funkcja zawiedzie.

InStr(początek as long, tekst_przeszukiwany as string, tekst_szukany as string)

Funkcja zwracająca położenie znalezionego tekstu ze zmiennej tekst_szukany w zmiennej tekst_przeszukiwany począwszy od miejsca wskazanego przez zmienną początek, która musi przyjmować wartość większą od zera. Jeżeli szukany tekst nie zostanie znaleziony funkcja zwraca 0.

LCase(tekst as string)

Funkcja zamienia wszystkie duże literki w zmiennej tekst na małe.

UCase(tekst as string)

Funkcja zamienia wszystkie małe literki w zmiennej tekst na duże.

LTrim(tekst as string)

Funkcja usuwająca zbędne spacje z lewej strony zmiennej tekst.

RTrim(tekst as string)

Funkcja usuwająca zbędne spacje z prawej strony zmiennej tekst.

Trim(tekst as string)

Funkcja usuwająca zbędne spacje występujące w zmiennej tekst.

Replace(tekst as string, znajdź as string, zamień_na as string [opcjonalnie: początek as long] [opcjonalnie: licznik as long])

Funkcja znajdująca tekst zapisany w zmiennej znajdź w zmiennej tekst i zamieniająca go na zawartość zmiennej zamień_na. Opcjonalnie można podać początek przeszukiwania tekstu (liczba większa od 0) oraz licznik określający, ile razy ma być tekst znajdź zamieniony na zamień_na.

StrReverse(tekst as string)

Powyższa funkcja nie istnieje w zasobach. a ma ona za zadanie odwracać zawarty w zmiennej tekst ciąg znaków. Dla przykładu tekst Donald zwiał z Zielonej Wyspy zamieni na ypsyW jenoleiZ z łaiwz dlanoD. Implementacja funkcji wygląda następująco:

Function StrReverse(tekst as string) as string Dim size as integer size = Len(tekst) If size = 0 Then StrReverse = "" Exit Function End If Dim s as string s = mid(tekst,size,1) For i = size - 1 To 1 Step -1 s = s & mid(tekst, i, 1) Next i StrReverse = s End Function
Propozycje książek
tytuł: Visual Basic 2015 w 24 godziny autor: James Foxall

Tytuł:

Visual Basic 2015 w 24 godziny

Autor:

James Foxall

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona