Podstawowe operatory

Stronę tą wyświetlono już: 1340 razy

Operatory arytmetyczne

Zacząłem opowiadać o tym programie pomijając ważny temat operatorów stosowanych w wxMaxim-ie i nie tylko, a więc zacznę od operatorów arytmetycznych:

 • + dodawanie;
 • - odejmowania;
 • * mnożenie;
 • / dzielenie;
 • ^ potęgowanie;
 • ! silnia;
 • . mnożenie macierzowe

Operatory logiczne:

 • and oraz;
 • or lub;
 • not zaprzeczenie;
 • = równe lub operator równości w równaniu np. eq_1 : a * x - 5 * y = 17;
 • < mniejsze;
 • > większe;
 • <= mniejsze lub równe;
 • >= większe lub równe;

Powyższe operatory logiczne stosowane są z wykorzystaniem funkcji IS przyjmującej argument w postaci wyrażenia logicznego, zwracana przez funkcję IS wartość jest równa true gdy wyrażenie jest prawdziwe, zaś false w przeciwnym przypadku.

Przykład:

Listing 1
 1. x:2;
 2. is(x * 2 = x^2);

Wynik powyższego kodu:

Listing 2
 1. 2
 2. true

Komentarze