Sortowanie kubełkowe

Stronę tą wyświetlono już: 5165 razy

Sortowanie kubełkowe polega na podzieleniu danych d na mniejsze częściowo posegregowane według określonych kryteriów partie danych, które w późniejszym czasie są sortowane indywidualnie. Pewnym szczególnym wariantem tego typu sortowania jest wcześniej już omawiany algorytm sortowania przez zliczanie. Dla danych liczbowych można algorytm sortowania kubełkowego przedstawić w sposób bardziej elastyczny wymagający znajomości maksimum i minimum wartości występujących w tablicy danych d. Wtedy to bowiem można określić kryteria przynależności danego elementu do pojemnika np. dla podziału zakresu danych zbioru d na k części zakres danych dla i-tego pojemnika będzie określony następującymi granicami:

zakres dolny dla podziału danych przy sortowaniu kubełkowym [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

z_d = \frac{max - min}{k}\cdot i + min

zakres dolny dla podziału danych przy sortowaniu kubełkowym [2]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

z_g = \frac{max - min}{k}\cdot (i + 1) + min

gdzie:

 • zd - dolna granica przynależności;
 • zg - górna granica przynależności

Przykład kodu wykorzystującego powyższą zasadę do sortowania wylosowanych liczb zmiennoprzecinkowych:

Listing 1
 1. d = Array();
 2. for(var i = 0; i < 100; i++){
 3. d.push(Math.random() * 100 + 20);
 4. }
 5. console.log(d);
 6. function getMinMax(table){
 7. var minmax = [table[0], table[0]];
 8. for(var i = 1; i < table.length; i++){
 9. minmax[0] = Math.min(table[i], minmax[0]);
 10. minmax[1] = Math.max(table[i], minmax[1]);
 11. }
 12. return minmax;
 13. }
 14. function createBuckets(k){
 15. var buckets = Array();
 16. for(var i = 0; i < k; i++){
 17. buckets.push(Array());
 18. }
 19. return buckets;
 20. }
 21. function compare(a, b){
 22. return a - b;
 23. }
 24. function bucketSort(data, k){
 25. var minmax = getMinMax(data);
 26. console.log("min: " + minmax[0] + " max: " + minmax[1]);
 27. var w = (minmax[1] - minmax[0]) / k;
 28. var buckets = createBuckets(k);
 29. for(var i = 0; i < data.length; i++){
 30. for(var kb = 0; kb < buckets.length; kb++){
 31. if(w * (kb + 1) + minmax[0] >= data[i]){
 32. buckets[kb].push(data[i]);
 33. break;
 34. }
 35. }
 36. }
 37. var sorted = Array();
 38. for(var i = 0; i < buckets.length; i++){
 39. buckets[i].sort(compare);
 40. console.log("Sorted " + i + " bucket " + buckets[i].join());
 41. sorted = sorted.concat(buckets[i]);
 42. }
 43. console.log("Zwracam posortowaną tablicę:");
 44. return sorted;
 45. }
 46. console.log(bucketSort(d, 10));

Złożoność obliczeniowa w najgorszym przypadku dla tego algorytmu wynosi n2 w najlepszym n.

Propozycje książek

Komentarze