VirtualBox - konfiguracja karty sieciowej

Stronę tą wyświetlono już: 18612 razy

W celu konfiguracji karty sieciowej należy wyłączyć wirtualną maszynę (jeżeli jest ona uruchomiona) a następnie kliknąć przycisk Ustawienia uprzednio zaznaczając odpowiednią wersję utworzonej maszyny wirtualnej. W oknie dialogowym antiX32 - Ustawienia należy przejść do zakładki Sieć, gdzie są dostępne opcje dotyczące ustawienia samej karty sieciowej. Domyślnie ustawiona jest karta sieciowa NAT, która umożliwia jedynie komunikowanie się z komputerami spoza sieci lokalnej. W ten sposób można odizolować komputer od reszty lokalnie podłączonych hostów. Inne dostępne opcje ustawienia karty sieciowej to:

  • NAT - wcześniej już opisana;
  • Niepodłączona - raczej nie wymaga tłumaczenia;
  • Mostkowana karta sieciowa (bridged) - oznacza realizację połączenia z lokalnie podłączonymi komputerami oraz z siecią globalną;
  • Sieć wewnętrzna - połączenie jedynie z z systemami, które należą do tej samej sieci wewnętrznej. Komunikacja z hostem lub innymi sieciami poza VirtualBox-em nie jest możliwa;
  • Karta sieci izolowanej (host-only) - można komunikować się między systemem gościa i hostem;
  • Rodzajowy sterownik

W moim przypadku chcę mieć połączenie z innymi komputerami w sieci, więc wybieram ustawienie Mostkowana karta sieciowa (bridged).

VirtualBox - okno dialogowe Ustawienia - zakładka Sieć
Rys. 1
VirtualBox - okno dialogowe Ustawienia - zakładka Sieć

Komentarze