AngularJS

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5933 razy

AngularJS to framework napisany w JavaScript-cie umożliwiający w stosunkowo prosty sposób operować na danych wprowadzanych przez użytkownika za pomocą kontrolek formularza. Dzięki temu frameworkowi można łatwo osadzać kod wykonywalny w elementach html-a np. tak:

<p>2 + 2 = {{ 2 + 2 }}</p>

Powyższy kod zostanie zamieniony na:

2 + 2 = 4

Oczywiście osadzanie czegoś tak prostego w kodzie strony mija się z celem, dużo bardziej przydatne jest odwoływanie się do danych zapisanych w polach formularza w celu ich przetworzenia i wygenerowania np. zestawienia obliczeniowego. AngularJS daje możliwość zmiany widoku strony na podstawie jej adresu co jest również przydatne przy tworzeniu bardziej złożonych aplikacji.

Strona domowa AngularJS znajduje się pod adresem AngularJs.org, gdzie można z najdzikszą rozkoszą pobrać jakże pożądany plik JS i zapisać na swoim prywatnym dysku twardym. Niestety AngularJS ma jakiś konflikt z najnowszą wersją JQuery, z której obecnie korzystam więc przykłady załączone tutaj będą prezentowane w oddzielnych plikach.

Żeby można było się rozkoszować możliwością wykorzystania Angular-a JS konieczne jest załączenie pliku z jego kodem źródłowym:

<script src="AngularJS.min.js"></script>
Polecane niekomercyjne edytory kodu JavaScript:
strony powiązane
  1. Visual Studio Code - edytor kodu PHP, HTML jak i JavaScrip
  2. Brackets - edytor kodu PHP, HTML jak i JavaScrip
  3. Notepad ++ - edytor tekstu zdolny do kolorowania składni kodu JavaScript i wielu innych;
  4. Geany - edytor tekstu zdolny do kolorowania składni kodu JavaScript i wielu innych
Strony powiązane
strony powiązane
  1. AngularJS.com
Propozycje książek