Python - tkinter

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 15724 razy

Moduł Pythona o nazwie tkinter umożliwia tworzenie dość prostych programów okienkowych z wykorzystaniem w zasadzie wszystkich standardowych kontrolek systemowych. Działa to dobrze na systemie Windows oraz Linux, niestety nie wiem jak jest z iOS aczkolwiek powinno i tam to działać poprawnie.

Jak nie trudno się domyślić w tym dziale będę starał się nieco przybliżyć zagadnienia związane z tworzeniem programów przy użyciu tego modułu. Pokrótce opiszę najprostsze okienko programu, omówię sposób tworzenia i dodawania do niego różnych kontrolek. Postaram się również przybliżyć nieco sposób tworzenia menu, oraz jego obsługi. Opiszę też podstawowe klasy okien dialogowych, umożliwiających wywołanie np. okna odczytu/zapisu do pliku, a także sposób reagowania na określone zdarzenia jak np. kliknięcie lewym przyciskiem myszy na danej kontrolce lub wciśnięcie jakiegoś przycisku na klawiaturze.

Strony powiązane
strony powiązane
  1. effbot.org/tkinterbook/ - trochę dokumentacji o tkinterze
Propozycje książek