Podstawy C++

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 18698 razy

Wstęp

W tym poddziale będę omawiał informacje związane z podstawami programowania w języku C++, skupiając się na programach czysto konsolowych. Na dobry początek konieczne jest zaopatrzenie się w kompilator wraz z środowiskiem graficznym. Najprostszym i całkowicie darmowym oprogramowaniem tego typu jest oczywiście stary Dev C++, który na obecne potrzeby programowania jest całkowicie wystarczającym narzędziem.

Znalezienie tego oprogramowania nie powinno nieść za sobą żadnych trudności, wystarczy tylko spytać wujka Google aby pozyskać tę informację.

Główne informacje, jakie będą tutaj opisywane to:

  1. omówienie podstawowych dyrektyw preprocesora wykorzystywanych do sterowania zawartością kodu załączanego do programu;
  2. tworzenie projektu, załączanie plików nagłówkowych, strumienie wejścia/wyjścia oraz funkcje wyświetlania tekstu w oknie programu;
  3. tworzenie typów prostych (bool, char, int, float, unsignet int, float, double), tworzenie tablic stałych, dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci za pomocą operatorów new i delete, zmienne związane z tworzeniem ciągów tekstowych;
  4. tworzenie funkcji własnych, opis ich konstrukcji, funkcje rekurencyjne, metody zwracania informacji przez funkcje (przez wartość lub przez referencje), przeciążanie funkcji;
  5. konwersja liczby zapisanej w tekście na typ prosty np. typu int, float lub double oraz na odwrót. Stara dobra funkcja sprintf i sscanf. Funkcje _lota, _atol, _gcvt i _ecvt;
  6. struktury i zasada ich deklaracji, klasy i zasada ich deklaracji, opis konstruktorów, destruktora oraz metod klasy. Przeciążanie operatorów klas. Mechanizm dziedziczenia w praktyce, tworzenie klas abstrakcyjnych, interfejsy, metody wirtualne i czysto wirtualne klas;
  7. i wiele, wiele więcej.
Literatura:
literatura
  1. Pasja C++, tom I, J. Grebosz
  2. Pasja C++, tom II, J. Grebosz