Podstawy SQL-a

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 10148 razy

SQL (ang. Structured Query Language) - strukturalny język zapytań utworzony z myślą obsługi baz danych. Dostarcza on mechanizmów niezbędnych do wprowadzania, pobierania, modyfikowania i szybkiego wyszukiwania danych w dużym zbiorze. Aby możliwe było wykorzystanie tego języka trzeba zainstalować MySQL, który będzie odpowiedzialny za obsługę baz danych. Istnieje wiele różnych systemów do zarządzania bazami danych, ja wybrałem MySQL-a z tego powodu, że jest on instalowany wraz z Apache, parserem PHP, PhpMyAdmin-em oraz Perlem przy instalacji XAMPP-a.

Przed przystąpieniem do pracy po zainstalowaniu XAMPP-a z strony apachefriends.org należy ustawić hasło do bazy danych wpisując w linii poleceń:

mysqladmin -u root password

Po zatwierdzeniu powyższego kodu pojawi się monit o podanie hasła dla użytkownika root. Jeżeli chcesz zmienić istniejące już hasło konieczne jest posłużenie się następującą linijką kodu:

mysqladmin -u root -p password

Po zatwierdzeniu tego z kolei polecenia pojawi się monit o podanie bieżącego hasła dla użytkownika root a następnie prośba o podanie nowego hasła i jego potwierdzenie.

Skoro hasło już zostało ustawione, można się połączyć z bazą danych z poziomu systemowej konsoli w następujący sposób:

mysql -u root -p
Enter password:

by po chwili oczom twym ukazał się taki oto widok:

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 5.6.23 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the current input statement.

mysql>

Wyjście z MySQL-a powoduje komenda:

exit
Propozycje książek
tytuł: SQL dla analityków danych. Tworzenie zbiorów danych dla początkujących autor: Renée M. P. Teate

Tytuł:

SQL dla analityków danych. Tworzenie zbiorów danych dla początkujących

Autor:

Renée M. P. Teate

tytuł: SQL w mgnieniu oka. Opanuj język zapytań w 10 minut dziennie. Wydanie V autor: Ben Forta

Tytuł:

SQL w mgnieniu oka. Opanuj język zapytań w 10 minut dziennie. Wydanie V

Autor:

Ben Forta

tytuł: Praktyczna nauka SQL dla Oracle. Wykorzystaj ogromne możliwości bazy danych Oracle autor: Kim Berg Hansen

Tytuł:

Praktyczna nauka SQL dla Oracle. Wykorzystaj ogromne możliwości bazy danych Oracle

Autor:

Kim Berg Hansen

tytuł: MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania. Wydanie II autor: Adam Pelikant

Tytuł:

MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania. Wydanie II

Autor:

Adam Pelikant

tytuł: SQL w mgnieniu oka. Opanuj język zapytań w 10 minut dziennie. Wydanie V autor: Ben Forta

Tytuł:

SQL w mgnieniu oka. Opanuj język zapytań w 10 minut dziennie. Wydanie V

Autor:

Ben Forta

tytuł: Mistrzowski SQL. 61 technik pisania wydajnego kodu SQL autor: John L. Viescas, Douglas J. Steele, Ben G. Clothier

Tytuł:

Mistrzowski SQL. 61 technik pisania wydajnego kodu SQL

Autor:

John L. Viescas, Douglas J. Steele, Ben G. Clothier

tytuł: Kompletny przewodnik po DAX. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Excel, SQL Server Analysis Services i Power BI autor: Ferrari Alberto, Russo Marco

Tytuł:

Kompletny przewodnik po DAX. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Excel, SQL Server Analysis Services i Power BI

Autor:

Ferrari Alberto, Russo Marco

tytuł: Podstawy języka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database autor: Ben-Gan Itzik

Tytuł:

Podstawy języka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database

Autor:

Ben-Gan Itzik

tytuł: Zapytania w języku T-SQL. w Microsoft SQL Server 2014 i SQL Server 2012 autor:

Tytuł:

Zapytania w języku T-SQL. w Microsoft SQL Server 2014 i SQL Server 2012

Autor:

tytuł: Microsoft SQL Server 2014. Optymalizacja zapytań autor: Benjamin Nevarez

Tytuł:

Microsoft SQL Server 2014. Optymalizacja zapytań

Autor:

Benjamin Nevarez

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona