AngularJS - wykorzystanie atrybutu ng-repeat do automatycznego wstawiania zawartości zmiennej tablicowej

Stronę tą wyświetlono już: 874 razy

Na poprzedniej stronie tego działu opisywałem jak stworzyć moduł oraz kontroler. Była tam zmienna tablicowa beautifulPeople, do której można było dodać delikwenta. Problem w tym, że efektu dodania takiego "delikwenta" do "bazy danych" ni jak zobaczyć tam nie można było. Cóż więc począć z tym fantem i jak szybko i sprawnie rozwiązać ten jakże palący problem. Otóż z odsieczą przychodzi atrybut ng-repeat, który bez problemu umożliwia wyświetlenie zawartości tablicy. Oto przykład:

Listing 1
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <meta charset="UTF-8"/>
 5. <script src="AngularJS.min.js"></script>
 6. <style>
 7. label{
 8. display: inline-block;
 9. width: 150px;
 10. }
 11. </style>
 12. </head>
 13. <body ng-app = "myFirstAngularApplicationEver" ng-controller = "myFirstControllerEver">
 14. <p><label for = "personName">Imię:</label><input type="text" ng-model = "person.name" name = "personName"/></p>
 15. <p><label for = "personSuraname">Nazwisko: </label><input type = "text" ng-model = "person.surname" name = "personSurname"/></p>
 16. <p><label for = "personAge">Wiek:</label><input type="number" min = "18" max = "100" name = "personAge" ng-model = "person.age"/></p>
 17. <p>{{ person.name + " " + person.surname}}</p>
 18. <table>
 19. <tr><th>Nr.</th><th>Imię i nazwisko</th><th>Wiek</th></tr>
 20. <tr ng-repeat="beautifulPerson in beautifulPeople">
 21. <td>{{ $index + 1 }}</td>
 22. <td>{{ beautifulPerson.name + " " + beautifulPerson.surname}}</td>
 23. <td>{{ beautifulPerson.age }}</td>
 24. </tr>
 25. </table>
 26. <!-- tworzę przycisk, pod który podpinam funkcję addElement() zainicjowaną dopiero w kontrolerze -->
 27. <p><button ng-click = "addElement()">Dodaj delikwenta</button></p>
 28. </body>
 29. <script>
 30. // tworzę moduł aplikacji za pomocą metody module, która jako argumenty przyjmuje
 31. let app = angular.module(
 32. "myFirstAngularApplicationEver", // nazwę zawartą w atrybucie ng-app
 33. [] // listę modułów, od których tworzony moduł będzie zależny (domyślnie może być pusta)
 34. );
 35. let controller = app.controller(
 36. "myFirstControllerEver",
 37. function ($scope){
 38. // zamiast inicjalizowania zmiennej w atrybucie ng-init inicjalizuję ją tutaj:
 39. $scope.person = {name: 'myName', surname: 'mySurname', age: 18};
 40. // tworzę zmienną, która będzie przechowywała nazwiska
 41. $scope.beautifulPeople = [
 42. { name: 'Donald', surname: 'Tłusk', age: 61},
 43. { name: 'Donald', surname: 'Dumb', age: 72}
 44. ];
 45. // tworzę funkcję, która podpięta będzie pod kliknięcie przycisku z wykorzystaniem atrybutu ng-click
 46. $scope.addElement = function(){
 47. if(
 48. $scope.person.name.length !== 0 && $scope.person.surname.length !== 0
 49. && !($scope.person.name == "myName" || $scope.person.surname == "mySurname")){
 50. $scope.beautifulPeople[$scope.beautifulPeople.length] = {name: $scope.person.name, surname: $scope.person.surname, age: $scope.person.age};
 51. $scope.beautifulPeople.sort(
 52. function(a, b){
 53. return (a.surname + a.name).localeCompare((b.surname + b.name));
 54. }
 55. );
 56. $scope.person.name = "myName";
 57. $scope.person.surname = "mySurname";
 58. }else{
 59. alert("Wprowadź nazwisko i imię!");
 60. }
 61. }
 62. });
 63. </script>
 64. </html>

Fragment kodu, na który warto zwrócić uwagę:

Listing 2
 1. <table>
 2. <tr><th>Nr.</th><th>Imię i nazwisko</th><th>Wiek</th></tr>
 3. <tr ng-repeat="beautifulPerson in beautifulPeople">
 4. <td>{{ $index + 1 }}</td>
 5. <td>{{ beautifulPerson.name + " " + beautifulPerson.surname}}</td>
 6. <td>{{ beautifulPerson.age }}</td>
 7. </tr>
 8. </table>

Jak widać w znaczniku tr używam tajemniczego atrybutu ng-repeat, który zawiera dyrektywę opisującą z jakiego obiektu i do jakiej zmiennej będą wyciągane kolejne jego elementy. W tym przypadku z zmiennej beautifulPeople będą wyciągane kolejne osoby do zmiennej beautifulPerson. Tej zmiennej mogę następnie użyć w celu wypisania wszystkich elementów w tabeli. Warto też zwrócić uwagę na możliwość pozyskania indeksu danego elementu za pomocą specjalnej zmiennej $index.

Działający przykład można zobaczyć tutaj.

Propozycje książek

Komentarze