Passametry

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 8799 razy

Passametr (transametr) to przyrząd czujnikowy umożliwiający dokonanie pomiaru z dokładnością do 5 lub 2[μm]. Zakres pomiarowy tych przyrządów wynosi 25 [mm]. Pomiaru passametrem dokonuje się poprzez odczytanie wstępnego wymiaru mierzonego przedmiotu za pomocą mikrometra i ustalenie stosu płytek wzorcowych składających się na ów wymiar. Płytki wzorcowe należy umieścić pomiędzy kowadełkiem a wrzecionem passametru i kręcąc pokrętłem posuwającym wrzeciono ustalić pozycję wskaźnika pomiaru na zerowej wartości skali. Po ustaleniu wymiaru nominalnego, należy ustalić pozycję wrzeciona przy użyciu pokrętła ustalającego a następnie podnieść kowadełko za pomocą dźwigni i wyjąć płytki wzorcowe, na miejsce których trzeba włożyć mierzony przedmiot. Do odczytanego wskazania passametru należy dodać wymiar nominalny płytek wzorcowych uzyskując w ten sposób dokładny wymiar mierzonego przedmiotu. Na pasametrze znajdują się dwa dodatkowe wskaźniki, za pomocą których można ustawić maksymalny i minimalny dopuszczalny wymiar przedmiotu mierzonego (granice tolerancji).

budowa passametru
Rys. 1
Opis budowy passametru.