Kątomierze uniwersalne

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 22229 razy

Kątomierz uniwersalny należy do przyrządów wyposażonych w noniusz, którego rozpiętość kątowa wynosi 23°, co z kolei oznacza że kąt jednej działki noniusza wynosi 1°55' (czyt. 1 stopień i 55 minut). Dokładność pomiarowa przyrządu wynosi 5'.

budowa kątomierza uniwersalnego
Rys. 1
Opis budowy kątomierza uniwersalnego.

Metoda odczytu wartości mierzonego kąta jest podobna jak w przypadku pomiaru wymiarów liniowych za pomocą suwmiarki, niemniej jednak na rysunku 2 można obejrzeć animację obrazującą cały proces pomiaru za pomocą kątomierza uniwersalnego.

animacja zasady pomiaru kąta kątomierzem uniwersalnym
Rys. 2
Animacja pokazująca zasadę przeprowadzania pomiaru kątomierzem uniwersalnym.