Math - wstawianie symboli relacji (porównywania) wyrażeń matematycznych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1921 razy

Relacje określają zależności dwóch wyrażeń. Poniżej znajduje się ilustracja i spis wszystkich oznaczeń okna narzędziowego Elementy odpowiedzialnych za wstawianie operatorów relacji.

Widok części okna Elementy programu Math pakietu LibreOffice umożliwiającej wstawianie operatorów relacji matematycznych
Rys. 1
Widok części okna Elementy programu Math pakietu LibreOffice umożliwiającej wstawianie operatorów relacji matematycznych:
 1. równe (składnia =);
 2. nierówne (składnia <>);
 3. mniejsze niż (składnia: <);
 4. mniejsze lub równe (składnia: <=);
 5. mniejsze lub równe (składnia: leslant);
 6. większe niż (składnia: >);
 7. większe lub równe (składnia: >=);
 8. większe lub równe (składnia: geslant);
 9. jest dużo mniejsze niż (składnia: <<);
 10. jest dużo większe niż (składnia: >>);
 11. w przybliżeniu równe (składnia: approx);
 12. jest podobne do (składnia: sim);
 13. podobne lub równe (składnia: simeq);
 14. przystaje do (składnia: equiv);
 15. jest proporcjonalne do (składnia: prop);
 16. jest równoległe do (składnia: parallel);
 17. jest prostopadłe do (składnia: ortho);
 18. dzieli (składnia: divides);
 19. nie dzieli (składnia: ndivides);
 20. dąży do (składnia: toward);
 21. podwójna strzałka w lewo (składnia: dlarrow);
 22. podwójna strzałka w lewo i prawo (składnia: dlrarrow);
 23. podwójna strzałka w prawo (składnia: drarrow);
 24. poprzedza (składnia: prec);
 25. toleruje (składnia: succ);
 26. poprzedza lub równa się (składnia: preccurlyeq);
 27. toleruje lub równa się (składnia: succcurlyeq);
 28. poprzedza lub odpowiada (składnia: precsim);
 29. toleruje lub odpowiada (składnia: succsim);
 30. nie poprzedza (składnia: nprec);
 31. nie toleruje (składnia: nsucc)