Math - formatowanie rozmieszczenia elementów wyrażenia

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1624 razy

Ta ostatnia część okna Elementy umożliwia formatowanie rozłożenia symboli tudzież wyrażeń arytmetycznych.

Widok części okna Elementy programu Math pakietu LibreOffice odpowiedzialnego za formatowanie rozmieszczenia elementów wyrażenia
Rys. 1
Widok części okna Elementy programu Math pakietu LibreOffice odpowiedzialnego za formatowanie rozmieszczenia elementów wyrażenia:
 1. index górny prawy (składnia: wyrażenie ^{index});
 2. index dolny prawy (składnia: wyrażenie _{index});
 3. index górny lewy (składnia: wyrażenie lsup{index});
 4. index dolny lewy (składka: wyrażenie lsub{index});
 5. index górny nad wyrażeniem (składnia: wyrażenie csup{index});
 6. index dolny pod wyrażeniem (składnia: wyrażenie csub{index});
 7. nowy wiersz (składnia: newline);
 8. mały odstęp (składnia: ');
 9. odstęp (składnia: ~);
 10. brak odstępu (składnia: nospace);
 11. wyrównanie do lewej (składnia: alignl wyrażenie);
 12. wyrównanie do środka (składnia: alignc wyrażenie);
 13. wyrównanie do prawej (składnia: alignr wyrażenie);
 14. rozmieszczenie pionowe (składnia: binom {wyrażenie1}{wyrażenie2});
 15. rozmieszczenie pionowe (składnia: stack{ wyrażenie1 # wyrażenie2 # ... # wyrażenieN});
 16. macierz (składnia: matrix{ wyrażenie1_1 # wyrażenie2_1 # ... # wyrażenie N_1 ### .... ### wyrażenie1_N # wyrażenie2_N # ... # wyrażenieN_N})