Qt - pobieranie pliku z internetu

Stronę tą wyświetlono już: 1717 razy

Dwie klasy będą niezbędne do pobrania pliku z internetu. Pierwszą z nich jest QNetworkAccessMenager, zaś drugą QNetworkReply. Do realizacji zadania pobierania danych z internetu konieczne będzie utworzenie klasy, której deklaracja będzie wyglądała następująco:

Listing 1
 1. #ifndef DOWNLOADER_H
 2. #define DOWNLOADER_H
 3. #include <QObject>
 4. #include <QNetworkAccessManager>
 5. #include <QNetworkRequest>
 6. #include <QNetworkReply>
 7. #include <QUrl>
 8. #include <QDateTime>
 9. #include <QFile>
 10. #include <QDebug>
 11. class Downloader : public QObject{
 12. Q_OBJECT
 13. QString fileNameEndPath; // ścieżka wraz z nazwą pliku zapisu ściągniętych danych
 14. public:
 15. explicit Downloader(QObject *parent = 0);
 16. void doDownload(QUrl urlPath, QString fileName); // metoda realizująca pobieranie danych
 17. signals:
 18. public slots:
 19. void replyFinished (QNetworkReply *reply); // slot wywoływany przy zakończeniu pobierania pliku
 20. void downloadProgress(qint64,qint64); // slot wykorzystywany do przetwarzania informacji o pobieranych danych
 21. private:
 22. QNetworkAccessManager *manager;
 23. QNetworkRequest request;
 24. };
 25. #endif // DOWNLOADER_H

Natomiast poszczególne metody w pliku downloader.cpp będą wyglądały tak:

Listing 2
 1. #include "downloader.h"
 2. Downloader::Downloader(QObject *parent) : QObject(parent){
 3. manager = new QNetworkAccessManager(this); // tworzenie nowego obiektu menadżera dostępu
 4. QObject::connect(manager, SIGNAL(finished(QNetworkReply*)), this, SLOT(replyFinished(QNetworkReply*))); // połączenie sygnału zakończenia pobierania
 5. }
 6. void Downloader::doDownload(QUrl urlPath, QString fileName){
 7. this->fileNameEndPath = fileName; // przypisanie ścieżki do pliku
 8. request.setUrl(urlPath); // ustawienie adresu url żądania
 9. QNetworkReply *reply = manager->get(request); // wysłanie żądania
 10. QObject::connect(reply, SIGNAL(downloadProgress(qint64,qint64)), this, SLOT(downloadProgress(qint64,qint64))); // podpięcie pod sygnał postępu pobierania
 11. }
 12. void Downloader::replyFinished (QNetworkReply *reply){ // wywoływany, gdy pobieranie zostanie zakończone
 13. if(reply->error()){ // jeżeli wystąpił błąd, to
 14. qDebug() << "Error:" << reply->errorString();
 15. }else{ // jeżeli nie to
 16. qDebug() << "Naglowek strony:" << reply->header(QNetworkRequest::ContentTypeHeader).toString();
 17. qDebug() << "Kod satusu serwera:" << reply->attribute(QNetworkRequest::HttpStatusCodeAttribute).toInt();
 18. qDebug() << "Wyjasnienie bledu (jezeli istnieja):" << reply->attribute(QNetworkRequest::HttpReasonPhraseAttribute).toString();
 19. QFile file(fileNameEndPath);
 20. if(file.open(QFile::WriteOnly)){
 21. file.write(reply->readAll());
 22. file.flush();
 23. file.close();
 24. }
 25. }
 26. reply->deleteLater(); // konieczne, aby zwolnić pamięć po zakończeniu żywota obiektu tego
 27. }
 28. void Downloader::downloadProgress(qint64 bytesReceived, qint64 bytesTotal){
 29. qDebug() << "Pobrano:" << bytesReceived << "z" << bytesTotal; // ile pobrano z ilu
 30. }

W końcu użycie klasy Downloader w pliku main.cpp:

Listing 3
 1. #include <QCoreApplication>
 2. #include <QTextStream>
 3. #include "downloader.h"
 4. int main(int argc, char *argv[])
 5. {
 6. QCoreApplication a(argc, argv);
 7. QTextStream str(stdin);
 8. qDebug() << "Podaj adres strony:";
 9. QString myURL = str.readLine();
 10. Downloader downloader; // tworzenie obiektu klasy Downloader
 11. downloader.doDownload(QUrl(myURL), "file.txt"); // pobieranie danych
 12. return a.exec();
 13. }

Przykładowy wynik działania powyższego kodu:

Podaj adres strony:
http://www.obliczeniowo.com.pl
Pobrano: 8105 z -1
Pobrano: 37681 z 37681
Naglowek strony: "text/html;charset=UTF-8"
Kod satusu serwera: 200
Wyjasnienie bledu (jezeli istnieja): "OK"
Strony powiązane
strony powiązane
 1. /doc.qt.io/qt-5/qnetworkaccessmanager.html - opis klasy QNetworkAccessManager na stronie dokumentacji biblioteki Qt
 2. doc.qt.io/qt-5/qnetworkrequest.html - opis klasy QNetworkRequest na stronie dokumentacji biblioteki Qt
Propozycje książek

Komentarze