Angular - własny komponent paska postępu

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1685 razy

Kolejny prosty komponent służący tylko jednemu celu: wyświetlaniu postępu jakiegoś żmudnego procesu, który blokuje użytkownikowi możliwość dalszego działania do czasu jego zrealizowania. Na świecie wiele jest różnorakich pasków postępu ja postanowiłem stworzyć pasek postępu w postaci kuli napełniającej się w raz z postępem procesu. Czyniąc długą historię krótką (jak mawia Mariusz Max Kolonko) oto i ten komponent w dwóch podstawowych wersjach:

Strony powiązane
strony powiązane
  1. npmjs.com/package/@obliczeniowo/elementary - biblioteka npm z komponentem wykresu słupkowego