REST client

Stronę tą wyświetlono już: 939 razy

REST client jest oprogramowaniem umożliwiającym testowanie ścieżek dostępu do danych, które udostępnia aplikacja znajdująca się i działająca na serwerze. Taka aplikacja może być napisana np. w PHP lub w Node.js lub innym języku programowania. Dla REST client-a nie ma większego znaczenia jaki język programowania został użyty do obsługi ścieżek, jedynie ważne jest aby testowane ścieżki były poprawne.

REST client-a można pobrać z strony install.advancedrestclient.com.

REST client - widok okna programu
Rys. 1
REST client - widok okna programu

Oprogramowanie w standardzie obsługuje następujące typy żądań:

  • GET - wysyłanie żądania po dane;
  • POST - wysyłanie żądania utworzenia nowego wpisu danych;
  • PUT - wysłanie żądania nadpisania istniejących danych wysłanymi do serwera (wymaga przekazania np. id identyfikującego wpis w bazie danych);
  • DELETE - wysyłanie żądania po usunięcie wpisu z bazy danych;
  • PATCH - służy do nadpisywania danych, które po stronie serwera powinny być wykonywane jedynie wtedy, gdy nastąpiła w nich zmiana. Czyli nadpisuje dane ale pod warunkiem, że te, które zostały otrzymane zostały zmodyfikowane;
  • HEAD - służy do wysyłania zapytania zawierającego tylko nagłówek bez ciała w celu sprawdzenia, czy dany zasób jest dostępny;
  • CONNECT - służy do nawiązania połączenia z serwerem;
  • OPTIONS - powinno zwracać listę żądań obsługiwanych przez serwer;
Strony powiązane
strony powiązane
  1. >install.advancedrestclient.com - pobieranie REST client-a

Komentarze