Solid Edge

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 6123 razy

Solid Edge jest oprogramowaniem komercyjnym przeznaczonym do tworzenia parametrycznych rysunków części oraz złożeń w formie trójwymiarowych modeli oraz dwuwymiarowych dokumentacji technicznych. Korzystając z oprogramowania, jakie zostało mi udostępnione w firmie, w której pracuję stworzyłem ten dział opisując podstawy rysowania w tym programie. Istnieje pięć podstawowych formatów plików stosowanych w tym oprogramowaniu, a są to:

Utworzenie danego typu rysunku możliwe jest albo z poziomu menu, albo z poziomu ekranu powitalnego pokazanego na poniższym rysunku.

Ekran powitalny umożliwiający utworzenie nowego dokumentu
Rys. 1
Solid Edge - widok powitalny

Przykładowy screen programu wyświetlającego dokument trójwymiarowego złożenia obiektu bryłowego w postaci zaworu kulowego można zobaczyć na poniższym rysunku.

Solid Edge - widok przykładowego rysunku złożenia 3W
Rys. 2
Solid Edge - widok przykładowego rysunku złożenia 3W

Widoczna w oknie programu w lewym górnym narożniku lista zawiera spis części oraz operacji (np. w tym przypadku przekrojów), które znajdują się w złożeniu. Każda część czy operacja może zostać wyłączona poprzez odznaczenie. Skutkiem takiego postępowania będzie wyłączenie wyświetlania danego obiektu w złożeniu lub innego rysunku podzłożenia.