OpenSCAD

Stronę tą wyświetlono już: 4068 razy

Wstęp

OpenScad to niekomercyjny program do tworzenia grafiki wektorowej 3W za pomocą własnego uniwersalnego języka opisowego umożliwiającego tworzenie prymitywów jak również operacji dodawania i odejmowania na tak utworzonych prymitywach przestrzennych. Możliwe jest również wyciągnięcie, przekręcanie czy też wyciąganie z przekręcaniem dwuwymiarowych elementów. Każdy obiekt czy to 2W czy 3W może być obracany, przemieszczany jak również może podlegać przekształceniom liniowym wszelkiej maści za pomocą macierzy transformacji.

OpenScad - widok efektu działania kodu napisanego przez autora strony, który w łatwy sposób umożliwia stworzenie więźby dachowej
Rys. 1
OpenScad - widok efektu działania kodu napisanego przez autora strony, który w łatwy sposób umożliwia stworzenie więźby dachowej

Program daje również możliwość tworzenia animacji, w której położenie obiektu jest uzależnione od globalnej zmiennej $t. Poniżej zamieszczam przykładową animację tego typu.

OpenSCAD - animacja poglądowa silnika odrzutowego
Rys. 2
OpenSCAD - animacja poglądowa silnika odrzutowego

Podział okna programu

Jak można zauważyć na powyższym rysunku standardowe okno programu zostało podzielone na trzy podstawowe części:

 • okno edytora - gdzie wpisywane są instrukcje rysujące i sterujące z dostępnymi elementami programowalnymi takimi jak moduły, funkcje, pętle, zmienne;
 • okno modelu - gdzie można po wciśnięciu przycisku F5 zobaczyć podgląd lub po wciśnięciu przycisku F6 zobaczyć skompilowany model do postaci składającej się z trójkątnych płaszczyzn;
 • okno konsoli - gdzie można zobaczyć komunikaty, jakimi zwykł częstować użytkownika program. Wśród tych komunikatów znajdują się takie, które informują o popełnionych błędach.

Pasek narzędziowy okna edytora został opisany poniżej. Służy on głównie do otwierania, zapisywania, tworzenia nowego dokumentu oraz operacji czysto edycyjnych.

OpenScad - opis paska okna edycji kodu
Rys. 2
OpenScad - pasek edycji kodu, którego kolejne przyciski patrząc od lewej strony umożliwiają:
 • tworzenie nowego dokumentu - skrót Ctrl+N;
 • otwieranie dokumentu - skrót Ctrl+O;
 • zapisywanie dokumentu do pliku - skrót Ctrl+S;
 • cofanie zmian - skrót Ctrl+Z;
 • tworzenie nowego dokumentu - skrót Ctrl+Shift+Z;
 • usuwa wcięcie tabulatorowe - skrót Shift+Tab;
 • dodaje wcięcie tabulatorowe - skrót Tab;
 • tworzy podgląd modelu - skrót F5;
 • kompiluje model - skrót F6;
 • eksportuje skompilowany model do pliku STL

Nawigacja w oknie modelu sprowadza się do trzech przycisków myszki, które odpowiadają następującym operacjom modyfikacji widoku:

 • lewy przycisk myszy + ruch myszką - obracanie widoku względem osi z;
 • środkowy przycisk myszy + ruch myszką - przybliżanie lub oddalanie widoku od obiektu;
 • prawy przycisk myszki + ruch myszką - przesuwanie widoku
OpenScad - pasek narzędziowy okna modelu
Rys. 3
OpenScad - pasek narzędziowy okna modelu, którego kolejne przyciski patrząc od lewej strony umożliwiają:
 • tworzenie podglądu modelu - skrót F5;
 • kompilację modelu - skrót F6;
 • podgląd całego modelu;
 • powiększenie widoku;
 • pomniejszenie widoku;
 • resetuje widok;
 • widok z prawej - skrót Ctrl+7;
 • widok z góry - skrót Ctrl+4;
 • widok z dołu - skrót Ctrl+5;
 • widok z lewej - skrót Ctrl+6;
 • widok z przodu - skrót Ctrl+8;
 • widok z tyłu - skrót Ctrl+9;
 • perspektywa - włącza perspektywę;
 • ortogonalny widok - włącza widok ortogonalny;
 • pokazuje osie - skrót Ctrl+2;
 • pokazuje wymiary skali na osiach;
 • włącza wyświetlanie krawędzi modelu - skrót Ctrl+1
Strony powiązane
strony powiązane
 1. OpenScad.org - strona główna projektu OpenScad
 2. openhome.cc/eGossip/OpenSCAD/ - biblioteka OpenSCAD-a rozszerzająca jego możliwości

Komentarze