LibreOffice - Writer

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 7266 razy

Program Writer pakietu LibreOffice umożliwia tworzenie dużych dokumentów tekstowych z zaawansowanymi opcjami formatowania oraz osadzania elementów graficznych. Co ciekawe Writer radzi sobie całkiem nieźle z obsługą plików wektorowych SVG, które mogą zostać utworzone za pomocą programu Inkscape. Podstawowy wygląd oraz elementy programu zostały pokazane i opisane na poniższej ilustracji.

Widok okna programu Writter pakietu LibreOffice
Rys. 1
Widok okna programu Writer pakietu LibreOffice:
  1. standardowy pasek narzędziowy - zawiera przyciski wspólne dla większości programów pakietu LibreOffice takiej jak tworzenie nowego dokumentu, otwieranie, kopiowanie, wklejanie i wiele innych;
  2. pasek formatowanie - jak sama nazwa wskazuje zawiera opcje związane z formatowaniem dokumentu;
  3. umożliwia wstawianie nowych znaczników pozycji znaku tabulacji (związane z pozycjonowaniem tekstu);
  4. górna linijka obszaru dokumentu, umożliwia ona zmianę marginesu lewego i prawego oraz wcięć tekstu;
  5. boczna linijka obszaru dokumentu, umożliwia ona zmianę marginesu dolnego i górnego;
  6. paski związane z wyświetlaniem dodatkowych palet umożliwiających formatowanie i wstawianie elementów graficznych;
  7. obszar tworzonego dokumentu