Electron - przesyłanie danych pomiędzy oknami

Stronę tą wyświetlono już: 251 razy

Wiele się naczytałem jakoby nie można było przesyłać bezpośrednio informacji z jednego okna do drugiego bez pośredników. Cóż za pokrętna logika za tym stoi, a co jeżeli chciałbym utworzyć okno z poziomu danego widoku? Da się, czy się nie da w końcu przesyłać po ludzku informacje pomiędzy takimi oknami? Odpowiedź zdaje się oczywista więc przejdźmy do konkretów.

W pliku new-view.html należy poczynić nieco następujących zmian:

Listing 1
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <meta charset="UTF-8" />
 5. <title>New Window World</title>
 6. <meta
 7. http-equiv="Content-Security-Policy"
 8. content="script-src 'self' 'unsafe-inline';"
 9. />
 10. <style>
 11. #messages p {
 12. border-radius: 5px;
 13. border: solid 1px black;
 14. padding: 5px;
 15. }
 16. </style>
 17. <script src="viewscripts/new-view.js"></script>
 18. </head>
 19. <body style="background: white">
 20. <h2>A brand, brand new window!</h2>
 21. <div id="messages"></div>
 22. </body>
 23. </html>

I dodać nowy plik new-view.js skryptu powiązanego z tymże widokiem okna:

Listing 2
 1. const electron = require("electron");
 2. const ipcRenderer = require("electron").ipcRenderer;
 3. ipcRenderer.on("sending-maesage", (event, arg) => {
 4. let p = document.createElement('p');
 5. p.innerText = arg;
 6. document.querySelector('#messages').appendChild(
 7. p
 8. );
 9. });

Pozostało już tylko zaktualizowanie skryptu z pliku index-view.js, gdzie dodałem przesyłanie komunikatów z okna głównego do okna dziecka:

Listing 3
 1. /**
 2. * import ipcRenderer-a umożliwiającego wysyłanie informacji
 3. */
 4. const ipcRenderer = require("electron").ipcRenderer;
 5. const electron = require("electron");
 6. let newViewWindow = undefined;
 7. window.addEventListener("load", () => {
 8. const okButton = document.querySelector("#ok");
 9. const msgInput = document.querySelector("input[type='text']");
 10. const obliczeniowoButton = document.querySelector("#show-brand-new-widnow");
 11. const newWindow = document.querySelector("#new-window");
 12. okButton.addEventListener("click", () => {
 13. const message = msgInput.value;
 14. /**
 15. * Wysyłanie informacji
 16. */
 17. ipcRenderer.send("electron-log-message", `Message: ${message}`);
 18. });
 19. msgInput.addEventListener("keydown", (event) => {
 20. if (event.code === "Enter") {
 21. const message = msgInput.value;
 22. /**
 23. * Wysyłanie informacji
 24. */
 25. ipcRenderer.send("electron-log-message", `Message: ${message}`);
 26. msgInput.value = "";
 27. /**
 28. * Gdy okno istnieje to wyślij do niego message
 29. */
 30. if (newViewWindow !== undefined) {
 31. newViewWindow.webContents.send("sending-maesage", message);
 32. }
 33. }
 34. });
 35. obliczeniowoButton.addEventListener("click", () => {
 36. /**
 37. * Otwieranie okna i załadowanie strony obliczeniowo.com.pl
 38. */
 39. window.open("https://obliczeniowo.com.pl", "_blank", "nodeIntegration=no");
 40. });
 41. newWindow.addEventListener("click", () => {
 42. const BrowserWindow = electron.remote.BrowserWindow;
 43. if (newViewWindow) {
 44. return;
 45. }
 46. /**
 47. * Tworzenie nowego okna z widoku
 48. */
 49. newViewWindow = new BrowserWindow({
 50. parent: electron.remote.getCurrentWindow(),
 51. width: 800,
 52. height: 700,
 53. modal: false,
 54. webPreferences: {
 55. nodeIntegration: true,
 56. enableRemoteModule: true,
 57. },
 58. });
 59. newViewWindow.loadFile("./new-view.html");
 60. newViewWindow.on("closed", () => {
 61. newViewWindow = undefined;
 62. });
 63. });
 64. });
Strony powiązane
strony powiązane
 1. github.com/Obliczeniowo/Electron-basic-project - gałąź repozytorium zawierająca kod umożliwiający przesyłanie informacji z okna rodzica do dziecka

Komentarze