Zastosowanie zasady zachowania energii potencjalnej i kinetycznej

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2419 razy

Zadanie 1

Obliczyć prędkość z jaką uderzy zrzucony z wysokości h=10 [m] obiekt o masie m. Pominąć opór aerodynamiczny.

Dane:

Rozwiązanie:

Równanie energii potencjalnej i kinetycznej przyjmuje następującą postać:

Równanie [1] [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

m\cdot g\cdot h=\frac{1}{2}\cdot m\cdot V^2

Po przekształceniu otrzymujemy:

Równanie [2] [2]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

V=\sqrt{2\cdot g\cdot h}

Podstawiając do zależności [2] dane otrzymujemy prędkość V, która równa się w przybliżeniu 14 [m/s2]

Zadanie 2

Z działa wystrzelono pionowo w górę pocisk, który wzniósł się na wysokość h=20 [m] po czym zaczął opadać. Obliczyć prędkość początkową pocisku

Dane:

Rozwiązanie:

Również i w tym przypadku rozwiązaniem jest równanie [2], po podstawieniu do którego otrzymuje się prędkość V=19,81 [m/s].

Propozycje książek