I zasada dynamiki Newtona

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4031 razy

Pierwsza zasada dynamiki Newtona zwana również zasadą bezwładności jest następująca:

Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działają na nie siły równoważące się, wtedy owe ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Każdy obiekt spełniający pierwszą zasadę dynamiki Newtona jest inercjalnym układem odniesienia. Jest to bardzo ważne, ponieważ w ten sposób można odróżnić inercjalne jak i nie inercjalne układy odniesienia. Z zasady bezwładności wynika, że ciało wprawione w ruch pragnie w tym ruchu pozostać a jego zmianę można wywołać jedynie poprzez oddziaływanie na owe ciało siłami zewnętrznymi. A więc, gdy suma sił działających na dane ciało jest równa zeru wtedy obiekt pozostaje w spoczynku - zastosowane w obliczeniach wytrzymałościowych kratownic, belek, ram w dziale Mechanika techniczna: Statyka; Wytrzymałość materiałów, lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym - dynamika ruchu np. pociąg jadący prostoliniowym odcinkiem torów przyspiesza do momentu zrównoważenia sił oporu ruchu i siły wytwarzanej przez silnik lokomotywy, skoczek skaczący z samolotu ze spadochronem przyspiesza do momentu zrównoważenia sił oporu powietrza i siły grawitacji.

Ogólnie rzecz ujmując, pierwszą zasadę dynamiki można zapisać w następujący matematyczny sposób:

Prędkość ciała jest stała, gdy suma sił działających na to ciało jest równa zero [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

V=const\Leftrightarrow\sum F=0

gdzie:

Propozycje książek
tytuł: Fizyka dla programistów gier autor: David M. Bourg

Tytuł:

Fizyka dla programistów gier

Autor:

David M. Bourg

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona