Zmiana rekordu danych w tabeli poleceniem UPDATE

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 9901 razy

Ponieważ ludzką cechą jest mylić się, więc konieczne czasami jest użycie polecenia UPDATE w celu poprawy wpisu w rekordzie danych danej tabeli. Oto prosty przykład:

mysql> USE library
Database changed
mysql> INSERT INTO books (author, title, pages) VALUES
    -> ('W. Cjrowski', 'Rio Anaconda',250);
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> UPDATE books SET author = 'W. Cejrowski' WHERE title REGEXP 'Anaconda';
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> SELECT title, author FROM books WHERE author REGEXP 'Cejrowski';
+--------------+--------------+
| title        | author       |
+--------------+--------------+
| Rio Anaconda | W. Cejrowski |
+--------------+--------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>

Najpierw w powyższej sekwencji zapytań dodałem do tabeli books znajdującej się w bazie danych library nowy wpis z bablem:

INSERT INTO books (author, title, pages) VALUES ('W. Cjrowski', 'Rio Anaconda',250);

a następnie tego babola poprawiłem wykorzystując w przebiegły (żeby nie powiedzieć sprytny) sposób polecenie UPDATE:

UPDATE books SET author = 'W. Cejrowski' WHERE title REGEXP 'Anaconda';

W powyższym zapytaniu, po słowie kluczowym SET została wpisana zmiana, jakiej ulegnie jedno pole wszystkich rekordów pasujących do warunku znajdującego się po słowie kluczowym WHERE. Można jednocześnie zmieniać kilka lub wszystkie pola rekordów, wystarczy wymienić ich nazwy wraz z przypisanymi nowymi wartościami po przecinku.

Więcej opisów o operatorach warunkowych można przeczytać na stronie Programowanie → Podstawy SQL-a → Wyświetlanie zawartości tabeli poleceniem SELECT, gdzie przy okazji je omówiłem.

Propozycje książek
tytuł: SQL dla analityków danych. Tworzenie zbiorów danych dla początkujących autor: Renée M. P. Teate

Tytuł:

SQL dla analityków danych. Tworzenie zbiorów danych dla początkujących

Autor:

Renée M. P. Teate

tytuł: SQL w mgnieniu oka. Opanuj język zapytań w 10 minut dziennie. Wydanie V autor: Ben Forta

Tytuł:

SQL w mgnieniu oka. Opanuj język zapytań w 10 minut dziennie. Wydanie V

Autor:

Ben Forta

tytuł: Praktyczna nauka SQL dla Oracle. Wykorzystaj ogromne możliwości bazy danych Oracle autor: Kim Berg Hansen

Tytuł:

Praktyczna nauka SQL dla Oracle. Wykorzystaj ogromne możliwości bazy danych Oracle

Autor:

Kim Berg Hansen

tytuł: MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania. Wydanie II autor: Adam Pelikant

Tytuł:

MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania. Wydanie II

Autor:

Adam Pelikant

tytuł: SQL w mgnieniu oka. Opanuj język zapytań w 10 minut dziennie. Wydanie V autor: Ben Forta

Tytuł:

SQL w mgnieniu oka. Opanuj język zapytań w 10 minut dziennie. Wydanie V

Autor:

Ben Forta

tytuł: Mistrzowski SQL. 61 technik pisania wydajnego kodu SQL autor: John L. Viescas, Douglas J. Steele, Ben G. Clothier

Tytuł:

Mistrzowski SQL. 61 technik pisania wydajnego kodu SQL

Autor:

John L. Viescas, Douglas J. Steele, Ben G. Clothier

tytuł: Kompletny przewodnik po DAX. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Excel, SQL Server Analysis Services i Power BI autor: Ferrari Alberto, Russo Marco

Tytuł:

Kompletny przewodnik po DAX. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Excel, SQL Server Analysis Services i Power BI

Autor:

Ferrari Alberto, Russo Marco

tytuł: Podstawy języka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database autor: Ben-Gan Itzik

Tytuł:

Podstawy języka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database

Autor:

Ben-Gan Itzik

tytuł: Zapytania w języku T-SQL. w Microsoft SQL Server 2014 i SQL Server 2012 autor:

Tytuł:

Zapytania w języku T-SQL. w Microsoft SQL Server 2014 i SQL Server 2012

Autor:

tytuł: Microsoft SQL Server 2014. Optymalizacja zapytań autor: Benjamin Nevarez

Tytuł:

Microsoft SQL Server 2014. Optymalizacja zapytań

Autor:

Benjamin Nevarez

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona