Zegar elektroniczny napisany w JavaScript

Stronę tą wyświetlono już: 3448 razy

Prosty skrypt wyświetlający bieżącą godzinę za pomocą zegara elektronicznego, który (przyznaję się bez bicia) narysowałem w Inkscap-ie.

Działanie skryptu sprowadza się do odpowiedniego ustawienia właściwości elementów SVG o określonym przypisanym mu identyfikatorze. Zastosowanie grafiki wektorowej do wyświetlania zegara ma tę, że można go skalować do woli bez straty jakości jak ma to miejsce w przypadku.

Kod skryptu:

Listing 1
 1. settings = Array(
 2. Array(1,1,1,0,1,1,1), // 0
 3. Array(0,0,1,0,0,1,0), // 1
 4. Array(1,0,1,1,0,0,1), // 2
 5. Array(1,0,1,1,0,1,1), // 3
 6. Array(0,1,1,1,0,1,0), // 4
 7. Array(1,1,0,1,0,1,1), // 5
 8. Array(1,1,0,1,1,1,1), // 6
 9. Array(1,0,1,0,0,1,0), // 7
 10. Array(1,1,1,1,1,1,1), // 8
 11. Array(1,1,1,1,0,1,1) // 9
 12. );
 13. function setNumber(number, id){
 14. number = number % 10;
 15. var nId;
 16. for(i = 0; i < settings[number].length; i++){
 17. nId = id + (i + 1);
 18. if(settings[number][i] == 1){
 19. $("#" + nId).css("fill", "#ff0000");
 20. }else{
 21. $("#" + nId).css("fill", "#660000");
 22. }
 23. }
 24. }
 25. function setTimer(){
 26. var d = new Date();
 27. setNumber(d.getSeconds() % 10, "sec_1_");
 28. setNumber(parseInt(d.getSeconds() / 10), "sec_2_");
 29. setNumber(d.getMinutes() % 10, "min_1_");
 30. setNumber(parseInt(d.getMinutes() / 10), "min_2_");
 31. setNumber(d.getHours() % 10, "hours_1_");
 32. setNumber(parseInt(d.getHours() / 10), "hours_2_");
 33. }
 34. window.onload = function(){
 35. setTimer();
 36. setInterval(setTimer, 1000);
 37. }
Propozycje książek

Komentarze