Symfony - tworzenie pierwszego projektu strony

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2356 razy

Utworzenie pierwszego projektu strony jest prostsze aniżeli odebranie dzieciakowi lizaka (nie żebym kiedykolwiek próbował). Wystarczy bowiem w konsoli systemowej wpisać jedno proste polecenie, aby po chwili lub co najwyżej dwóch cieszyć się nowo utworzonym projektem strony internetowej. Oto polecenie, które wywołane w terminalu konsoli systemowej utworzy upragniony projekt:

composer create-project symfony/website-skeleton myFirstProject

W powyższym kodzie myFirstProject oznacza nazwę folderu, w którym umieszczony zostanie projekt strony. Wystarczy teraz czym prędzej zatwierdzić wykonanie powyższego polecenia aby, w końcowym efekcie zobaczyć następujący komunikat:

       
 What's next? 
       

 * Run your application:
  1. Change to the project directory
  2. Create your code repository with the git init command
  3. Run composer require server --dev to install the development web server,
    or configure another supported web server https://symfony.com/doc/current/setup/web_server_configuration.html

 * Read the documentation at https://symfony.com/doc

            
 Database Configuration 
            

 * Modify your DATABASE_URL config in .env

 * Configure the driver (mysql) and
  server_version (5.7) in config/packages/doctrine.yaml

       
 How to test? 
       

 * Write test cases in the tests/ folder
 * Run php bin/phpunit

W wersji 3.4 Symfony wykorzystuje następujące foldery do podziału projektu na sekcje. Te foldery to:

Wyświetlenie strony wymagać będzie wcześniejszego wykonania w wierszu poleceń komendy uruchamiającej serwer strony w następujący sposób:

php bin/console server:run

co z kolei powinno wywołać wyświetlenie komunikatu następującej treści:

PHP 7.0.33-0ubuntu0.16.04.1 Development Server started at Sat Mar 2 08:56:18 2019

                                  
 Listening on http://127.0.0.1:8000                
                                  

Document root is #####################################################################
Press Ctrl-C to quit.

Jak wynika z powyższego komunikatu wystarczy teraz w oknie przeglądarki internetowej wpisać: localhost:8000 by oczom twym objawił się widok z poniższego rysunku.

Symfony - widok pierwszej strony
Rys. 1
Symfony - widok pierwszej strony dostępnej po utworzeniu projektu

Działa! No przynajmniej u mnie (co z mojego punktu widzenia wydaje się być najważniejsze). Jak widać Symfony 3.4.22 dorzuciło do strony coś ekstra, a to coś to oczywiście pasek z dodatkowymi informacjami dotyczącymi między innymi ładowania strony. Strona, którą tutaj zobaczyć można jest stroną ładowaną domyślnie, gdy na serwerze nie ma takiej podstrony. Czyli jest to domyślna strona 404 ? file not find! Teraz nie pozostało nic innego jak tylko zakasać rękawy i z najdzikszą rozkoszą zacząć tworzenie pierwszych podstron swojej strony internetowej. Ale, to już jest dłuższa opowieść na kilka innych podstron tej strony.

Propozycje książek