Sprzężenie liczby zespolonej

Stronę tą wyświetlono już: 3729 razy

Sprzężenie liczby zespolonej z jest to liczba zespolona, której wartość jest odbiciem lustrzanym liczby z. Graficzna interpretacja tego zawiłego zagadnienia pokazana została na poniższym rysunku.

Graficzna interpretacja sprzężenia zwrotnego liczby zespolonej z
Rys. 1
Graficzna interpretacja sprzężenia zwrotnego liczby zespolonej z

Sprzężenie zwrotne liczby:

liczba zespolona [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

z=a+bi

jest więc równe:

sprzężenie zwrotne liczby zespolonej [2]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

\overline{z}=a-bi

Właściwości sprzężenia zwrotnego liczby zespolonej:

 • sprzężenie zwrotne liczby rzeczywistej jest równe tej liczbie:

  Sprzężenie zwrotne liczby rzeczywistej [3]

  Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

  \overline{r}=r

 • sprzężenie sumy liczb zespolonych jest równe sumie sprzężeń tychże liczb:

  sprzężenie sumy liczb zespolonych jest równe sumie sprzężeń tychże liczb [4]

  Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

  \overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}

 • Moduł sprzężenia jest równy modułowi liczby zespolonej:

  moduł sprzężenia równa się modułowi liczby [5]

  Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

  |\overline{z}|=|z|

 • kąt zawarty pomiędzy osią liczb rzeczywistych a sprzężeniem liczby jest taki sam jak w przypadku liczby zespolonej lecz ma przeciwny znak. Ów kąt nazywany jest argumentem liczby zespolonej:

  argument sprzężenia zwrotnego jest ma taką samą wartość co argument liczby lecz z przeciwnym znakiem [6]

  Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

  arg(\overline{z})=-arg(z)

 • suma liczby zespolonej i sprzężenia tej liczby jest liczbą rzeczywistą równą:

  suma liczby zespolonej i sprzężenia [7]

  Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

  z+\overline{z}=2\cdot Re

 • jeżeli część rzeczywista liczby zespolonej jest równa zero to sprzężenie zwrotne takiej liczby jest jej odwrotnością.

 • jeżeli liczba zespolona jest pierwiastkiem wielomianu rzeczywistego to sprzężenie takiej liczby również jest pierwiastkiem tegoż wielomianu.

Komentarze