Dopełnienia algebraiczne macierzy, macierz dopełnień algebraicznych i macierz dołączona

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 30974 razy

Dopełnienie algebraiczne elementu ai,j macierzy A stanowi iloczyn współczynnika (-1)i+j i minoru Mi,j powstałego w wyniku skreślenia i-tego wiersza i j-tej kolumny macierzy A.

A_{i,j}=(-1)^{i+j}*M_{i,j} [1]

Dla każdej macierzy kwadratowej o wymiarach n×n możliwe jest obliczenie n2 dopełnień algebraicznych, które składają się na macierz dopełnień algebraicznych.

Przykład

Dla poniższej macierzy obliczyć macierz dopełnień algebraicznych i utworzyć z nich macierz dopełnień algebraicznych Adop.

A=delim{[}{ matrix{4}{4}{ 1 2 3 4 2 1 3 4 2 3 1 4 2 3 4 1 } }{]}

Obliczenia:

A_{1,1}=(-1)^{1+1}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 3 4 3 1 4 3 4 1 } }{|}=48

A_{1,2}=(-1)^{1+2}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 2 3 4 2 1 4 2 4 1 } }{|}=-12

A_{1,3}=(-1)^{1+3}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 2 1 4 2 3 4 2 3 1 } }{|}=-12

A_{1,4}=(-1)^{1+4}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 2 1 3 2 3 1 2 3 4 } }{|}=-12

A_{2,1}=(-1)^{2+1}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 2 3 4 3 1 4 3 4 1 } }{|}=-33

A_{2,2}=(-1)^{2+2}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 3 4 2 1 4 2 4 1 } }{|}=27

A_{2,3}=(-1)^{2+3}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 2 4 2 3 4 2 3 1 } }{|}=-3

A_{2,4}=(-1)^{2+4}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 2 3 2 3 1 2 3 4 } }{|}=-3

A_{3,1}=(-1)^{3+1}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 2 3 4 1 3 4 3 4 1 } }{|}=-13

A_{3,2}=(-1)^{3+2}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 3 4 2 3 4 2 4 1 } }{|}=-13

A_{3,3}=(-1)^{3+3}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 2 4 2 1 4 2 3 1 } }{|}=17

A_{3,4}=(-1)^{3+4}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 2 3 2 1 3 2 3 4 } }{|}=-3

A_{4,1}=(-1)^{4+1}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 2 3 4 1 3 4 3 1 4 } }{|}=-8

A_{4,2}=(-1)^{4+2}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 3 4 2 3 4 3 1 4 } }{|}=-8

A_{4,3}=(-1)^{4+3}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 2 4 2 1 4 2 3 4 } }{|}=-8

A_{4,4}=(-1)^{4+4}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 2 3 2 1 3 2 3 1 } }{|}=12

Troszeczkę liczenia było, a to przecie tylko macierz 4×4. Teraz możemy ułożyć macierz dopełnień algebraicznych Adop w następujący sposób:

A_{dop}=delim{[}{ matrix{4}{4}{ A_{1,1} A_{1,2} A_{1,3} A_{1,4} A_{2,1} A_{2,2} A_{2,3} A_{2,4} A_{3,1} A_{3,2} A_{3,3} A_{3,4} A_{4,1} A_{4,2} A_{4,3} A_{4,4} } }{]}=delim{[}{matrix{4}{4}{ {48} {-12} {-12} {-12} {-33} {27} {-3} {-3} {-13} {-13} {17} {-3} {-8} {-8} {-8} {12}} }{]} [2]

Macierz transponowana macierzy dopełnień algebraicznych AdopT nazywa się macierzą dołączoną AD, która dla naszego przypadku przyjmuje postać następującą:

A^{D}=delim{[}{matrix{4}{4}{ {48} {-33} {-13} {-8} {-12} {27} {-13} {-8} {-12} {-3} {17} {-8} {-12} {-3} {-3} {12} } }{]} [3]
Strony powiązane
strony powiązane
  1. Minor macierzy
  2. Dopełnienie algebraiczne